Tag Archives | Checklist

Hoeveel mogen kinderen bijverdienen?

Heel wat studenten doen een vakantiejob om een centje extra te verdienen. Ook jonge kinderen kunnen geld verdienen door bijvoorbeeld mee te werken aan een fotoshoot voor een modeblad. Vaak gaat het om korte periodes en bescheiden bedragen, maar als bepaalde grenzen niet gerespecteerd worden, hangen daar wel fiscale gevolgen aan vast, zowel voor henzelf […]

Lees meer

Hoelang moet ik deze documenten bewaren? (levenslang en andere gevallen)

Laten we nu een aantal documenten opsommen, die u best bewaart. Soms gaat het om een uniek document (diploma), soms betreft het opeenvolgende versies van hetzelfde document (identiteitskaart). Men hoeft hier niet onnodig ongerust te zijn, dikwijls kan men er een kopie van verkrijgen. Onder deze categorie kunnen we dus rekenen: Op is de situatie […]

Lees meer

Hoelang moet ik deze documenten bewaren? (5 tot 30 jaar)

Wij hebben reeds gezien welke documenten u best tot twee jaar bewaart. Er zijn natuurlijk ook documenten die u veel langer moet bewaren. Zoals we reeds gezegd hebben, moet degene die zijn werkelijke kosten aangeeft, alle bewijzen in verband met deze kosten ook vijf jaar lang bewaren, omdat de vijf jaar de tijd heeft om […]

Lees meer

Hoelang moet ik deze documenten bewaren? (1 maand tot 2 jaar)

Het is een vraag die men zich niet altijd stelt, en later heeft men er dan spijt van. Het is niet alleen nodig een document te bewaren, het is ook noodzakelijk het te kunnen terugvinden! Men bewaart dus best alles in één kaft of lade, in functie van het type document. Soms bewaart men documenten […]

Lees meer

Aangifte van nalatenschap

Wat? Een aangifte van nalatenschap is de verklaring die moet worden ingediend wanneer, door een overlijden, de goederen van de overledene door zijn erfgenamen of door in zijn testament aangeduide legatarissen worden verkregen. Wie? De erfgenamen of de algemene legatarissen moeten een aangifte van nalatenschap indienen. Bij het overlijden van iemand die niet in België […]

Lees meer

Oplichterijen vermijden

Men is nooit voorzichtig genoeg, daarom willen wij u nog enkele nuttige tips geven om oplichterijen te vermijden. Het eerste wat men moet doen, is natuurlijk de oplichterij (of de oplichter) identificeren. Een goed criterium is de geloofwaardigheid: geef toe, is het echt geloofwaardig dat een grote som geld uit de hemel valt? Als dat […]

Lees meer

Wie verwittigen bij overlijden?

Zijn partner verliezen is zeker een van de pijnlijkste momenten die men kan doormaken. Wij hebben in Kapitale Vragen reeds gezien dat, dankzij de nieuwe wet van 31 augustus 2009, de echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende van een overleden persoon een voorschot kan krijgen om dringende uitgaven te kunnen betalen. Het is ook nuttig even te […]

Lees meer

Bouwen en verbouwen: uw rechten

Als opdrachtgever van een bouw- of verbouwproject wordt u in België beschermd door wettelijke bepalingen. Vooral de Wet Breyne en de tienjarige aansprakelijkheid zijn interessant voor particuliere opdrachtgevers.Een woordje uitleg:De Wet BreyneDeze wet uit 1971 beschermt u als kandidaat-koper tegen onrechtmatige handelingen van de aannemer. De meeste bepalingen zijn dwingend. Als een aannemer dit niet […]

Lees meer

Uw aannemer: vuistregels voor een goede keuze

Een aannemer kiezen voor uw bouwproject is een belangrijke stap. Hij coördineert immers uw bouwproject, en is een onmisbare schakel voor uw administratie, premies en dergelijke. De volgende tips helpen u op weg: Is de aannemer geregistreerd? Iedere aannemer die in België met onroerende goederen werkt, moet zich voor één of meerdere categorieën registreren die […]

Lees meer

Wat moet u doen bij bouwgeschillen?

Het aantal bouwconflicten op Belgisch grondgebied is in 2007 met 25 procent gestegen. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Verzoeningscommissie Bouw. Onder het motto “een verwittigd man is er twee waard” zetten we voor u de belangrijkste weetjes op een rijtje. Verzoeningscommissie? De Verzoeningscommissie Bouw oordeelt over technische conflicten bij de (ver)bouw van privéwoningen. […]

Lees meer