Tag Archives | Effectenrekening

De effectentaks … wat moet u weten?

De regelgeving is rond: de effectentaks is een feit. Maar wat houdt deze nieuwe belasting precies in? En kan u ze vermijden? Wie moet betalen? Elke privépersoon die een effectenrekening heeft met een totale waarde van minimaal € 500.000, betaalt voortaan een effectentaks van 0,15%. Dat leidt tot bijzondere situaties, waarbij iemand met een effectenrekening ter […]

Lees meer

Begrotingsakkoord maakt tak 23-verzekeringen interessanter

De geplande taks op effectenrekeningen zet kwaad bloed bij heel wat beleggers. Maar er zijn interessante alternatieven voorhanden. Het begrotingsakkoord van de regering-Michel voert een taks op effectenrekeningen in met een waarde boven € 500.000. Wie in aandelen, obligaties en/of beleggingsfondsen investeert, dreigt die taks dus te moeten ophoesten. Dit zorgt ervoor dat beleggers op […]

Lees meer

Hoe aandelen in pand geven?

Wanneer er een lening aangegaan wordt, is het maar normaal dat de geldschieter bepaalde waarborgen vraagt. De schuldenaar kan als waarborg roerende waarden in pand geven. Dikwijls zijn dat effecten: aandelen, obligaties, kasbons, enz. Dit pand kan via een gewone onderhandse akte gebeuren. Deze akte moet de in pand gegeven goederen of waarden nauwkeurig beschrijven. […]

Lees meer

Mijn bank gaat failliet, wat nu?

Het is een doemscenario, maar toch moet men er rekening mee houden : wat gebeurt er indien mijn bank op de fles, over de kop, kortom, failliet gaat? Al hoort men soms onrustwekkende geruchten, toch moet me er zich rekenschap van geven dat een faling van een bank – zelfs met de crisis die in […]

Lees meer

Beschermingsfonds voor Deposito’s en Financiële Instrumenten

Sparen via een klassieke spaarrekening levert misschien niet de hoogste interesten op, maar een ding is zeker: dankzij het Beschermingsfonds bent u zeker dat uw geld niet in rook opgaat als uw bank failliet gaat. Het geld op uw spaarboekje wordt immers ook extra beschermd door een speciale overheidswaarborg. Als uw bank tenonder gaat, dan […]

Lees meer

Obligaties, kasbons en staatsbons (1/2)

Indien u over een bedrag beschikt dat u een zekere tijd niet nodig zult hebben, en u wenst dat deze som geld opbrengt, dan hebt u de mogelijkheid om, in het kader van een effectenrekening, in te schrijven op obligaties. U leent dit geld dus gedurende een aantal jaren aan een onderneming/aan een staat die […]

Lees meer

De dematerialisatie van effecten

Sinds één januari 2008 worden in België geen materiële effecten meer afgeleverd. De effecten aan toonder zullen op termijn verdwijnen. Dat wil zeggen dat in België enkel nog effecten op naam worden uitgegeven. Waarom deze wet?• Beantwoorden aan de algemene, Europese tendens • Het past in het kader van de globale hervorming van de financiële […]

Lees meer

Wat is een effectenrekening?

In het eerste deel van ons artikel over effecten aan toonder verwezen we naar effectenrekeningen waarop de effecten aan toonder voortaan moeten worden ingeschreven.Maar hoe werkt zo’n effectenrekening? Een dergelijke rekening wordt gehouden door financiële instellingen en dient om verhandelbare waarden (effecten) in te schrijven. De houder van de effecten ontvangt om de zes maanden […]

Lees meer

Effecten aan toonder moeten verdwijnen!

Aldus het besluit van de wet van 14 december 2005, die stelt dat het vanaf 1 januari 2008 verboden is om in België effecten aan toonder uit te reiken, en voor de Belgische emittenten, om dergelijke effecten nog uit te geven. Wat wordt nu precies verstaan onder “effect aan toonder”? Wat gebeurt er met de […]

Lees meer