Tag Archives | Erfenis

ERFRECHT – VERKLARING VAN BEHOUD

Kapitale Vragen heeft in het verleden een reeks artikels gewijd aan het erfrecht. Enkele weken geleden hebben we ons verdiept in de veranderingen die het nieuwe erfrecht na 1 september van dit jaar zal brengen.  We zagen eveneens welke overeenkomsten nu al mogelijk zijn en welke in de toekomst toegelaten zullen zijn.  Maar wat moet of […]

Lees meer

Ons erfrecht: nog enkele weetjes

We hebben het huidige en toekomstige erfrecht nu uitvoerig behandeld. Toch vonden we het interessant nog enkele moeilijk te klasseren weetjes aan te kaarten. Invoegetreding van de wet We hebben het hier gehad over een wetsvoorstel dat eind januari 2017 in de Kamer werd ingediend. Na advies van de raad van state op 20 april […]

Lees meer

Ons erfrecht: verplichting tot inbreng en berekening ervan

Een testament opstellen is nog altijd de beste en de veiligste manier om – binnen de perken van wat toegelaten is – zijn nalatenschap naar de juiste, gewenste personen te leiden. Daarenboven kan een testament op elk ogenblik aangepast of herroepen worden. Maar wat heeft het nieuwe erfrecht voorzien in verband met het testament?  Wat […]

Lees meer

Ons erfrecht: de toegestane erfovereenkomst of het familiepact na 2018

De mogelijkheden om een erfovereenkomst af te sluiten worden in de nieuwe erfwet uitgebreid, al blijft dit type overeenkomst in principe verboden. De nieuwe wet voorziet zelfs uitdrukkelijk de gevallen waarin zo’n overeenkomst toegelaten is. Deze vorm van toegelaten erfovereenkomst wordt familiepact genoemd, omdat de erfgenamen, in tegenstelling tot de vroegere ouderlijke boedelverdeling, de overeenkomst […]

Lees meer

Ook met een eenvoudige successieplanning kom je al ver

Een erfenis zorgt vaak voor ernstige spanningen, zelfs in hechte families. Als je je successie juist plant, bewijs je dus een grote dienst aan je nabestaanden, want hierdoor bespaar je hen veel last. Een degelijke successieplanning hoeft niet ingewikkeld of moeilijk te zijn. Er is niet altijd nood aan complexe constructies: met een beetje gezond […]

Lees meer

Waarom een tak 23-verzekering interessant kan zijn voor nieuw samengestelde gezinnen en feitelijke samenwonenden …

De successierechten in het kader van nieuw samengestelde gezinnen of feitelijk samenwonende koppels kunnen soms erg hoog uitvallen. Het komt er dus op aan om binnen het huidige erfrecht op zoek te gaan naar interessante manieren om (een deel van) het vermogen door te geven. Hoe dat kan, leggen we u kort uit. Enkele voorbeelden […]

Lees meer

Wat is een patrimoniumvennootschap?

WAT IS HET? Een patrimoniumvennootschap is een vennootschap die tot doel heeft om roerend en onroerend vermogen te beheren. Ze biedt over het algemeen meer aantrekkelijke fiscale voordelen dan deze waarover particulieren beschikken. Er bestaat geen specifieke vennootschapsvorm voor een patrimoniumvennootschap. Ze kan elke bestaande vennootschapsvorm aannemen. Vaak wordt gekozen voor een naamloze vennootschap (nv) […]

Lees meer

Wat is een successieverzekering?

WAT IS HET? Een successieverzekering is een overlijdensverzekering die erfgenamen de middelen geeft om de verschuldigde successierechten te betalen bij het overlijden van de erflater. De verzekering dekt (een deel van) de geschatte successierechten die de erfgenaam bij het overlijden van de erflater op zijn deel van het roerend en onroerend vermogen van de overledene […]

Lees meer

De Belg en zijn testament: het duolegaat

Het schenken aan een goed doel zit in de lift, maar hoe goed kennen onze landgenoten het duolegaat?  Ook dit aspect onderzocht de nationale enquête van 365ANALYTICS in opdracht van Delta Lloyd Life. Het duolegaat Op de vraag “Bent u vertrouwd met het duolegaat?” antwoordt niet minder dan 92 %: neen! Alleen wie zijn testament […]

Lees meer

De Belg en zijn testament: vrije keuze of niet?

De nationale enquête van 365ANALYTICS in opdracht van Delta Lloyd Life heeft ook gepeild naar een andere essentiële vraag: hoe goed kent de Belg zijn vrijheid in de verdeling van zijn vermogen na zijn overlijden? Vrije keuze? We hebben het reeds aangeduid: de Belg heeft slechts een zwakke kennis van het testament en de verdeling […]

Lees meer