Tag Archives | erfgenamen

Wat is een successieverzekering?

WAT IS HET? Een successieverzekering is een overlijdensverzekering die erfgenamen de middelen geeft om de verschuldigde successierechten te betalen bij het overlijden van de erflater. De verzekering dekt (een deel van) de geschatte successierechten die de erfgenaam bij het overlijden van de erflater op zijn deel van het roerend en onroerend vermogen van de overledene […]

Lees meer

Hoe successierechten berekenen?

Bij een overlijden wordt het vermogen overgedragen. Daarop betalen de erfgenamen successierechten. Het tarief daarvan verschilt per gewest, maar hangt ook af van de grootte-orde van de nalatenschap, van de manier waarop de erfenis verdeeld wordt en van de graad van verwantschap tussen de overledene en de erfgenamen. Om deze berekening te vergemakkelijken, heeft Delta […]

Lees meer