Tag Archives | Groepsverzekering

Hoeveel belastingen betaalt men op een groepsverzekering als werknemer? 

Werknemers die een groepsverzekering hebben via hun werkgever, bouwen op die manier een aanvullend pensioen op. Maar welke belastingen en hoeveel betaalt een werknemer voor zijn groepsverzekering? Op de premies betaalt de werknemer geen belastingen. De uitkering wordt wel belast, en dat op de volgende manier: Afhouding van een Riziv-bijdrage van 3,55% (op het totale […]

Lees meer

Hoe wordt de rendementsgarantie in groepsverzekeringen berekend?

Op werkgevers die voor hun personeel een groepsverzekering onderschrijven, rust een rendementsgarantie. Maar hoeveel bedraagt die precies en waarop is die van toepassing: op de premies of ook op de reserves? De rendementsgarantie houdt in dat de aangeslotenen bij een groepsverzekering recht hebben op een bepaald minimumrendement. In het verleden bedroeg de rendementsgarantie 3,25% op […]

Lees meer

Binnen een groepsverzekering overstappen van tak 21 naar tak 23?

Een groepsverzekering kan u een aanvullend pensioen opleveren. Daartoe worden de premies geïnvesteerd tegen een gewaarborgd rendement (tak 21) of in onderliggende fondsen (tak 23). Kan de werkgever beslissen om binnen de groepsverzekering te switchen van tak 21 naar tak 23 ? of omgekeerd? Ja, dat is mogelijk binnen een ondernemingsplan. Maar welke procedure moet dan […]

Lees meer

Ik ga scheiden… Hoe zit het met mijn aanvullend pensioen?

De scheiding heeft een invloed op het wettelijk pensioen. Maar hoe zit het met je aanvullend pensioen en de rechten van je ex-partner? Welke rechten heeft je ex-partner op je aanvullend pensioen? Kan je je ex-partner uitsluiten als begunstigde van je groepsverzekering, en hoe? Heeft mijn ex-partner recht op (een deel van) mijn aanvullend pensioen? […]

Lees meer

Ik ga deeltijds werken! Welke invloed op mijn pensioen?

Lang niet iedereen die “werkt”, werkt ook voltijds. Een belangrijk deel van de actieve bevolking werkt deeltijds. Deeltijds werken kan een keuze zijn, het kan ook een manier zijn om aan een volledige werkloosheid te ontsnappen. Welke invloed heeft deeltijds werken op het pensioen?   Invloed op je wettelijk pensioen Wie deeltijds begint te werken […]

Lees meer

Wat houdt de beleggingsoptie ‘dynamisering van de winstdeelname’ in?

Als u een beleggingsverzekering onderschrijft, hebt u de keuze tussen een tak 21-product (met een gewaarborgd rendement en/of kapitaalsgarantie) of een tak 23-oplossing (waarvan het rendement afhangt van de resultaten van één of meerdere onderliggende beleggingsfondsen). U kunt beide ook combineren, bijvoorbeeld via de optie ‘dynamisering van de winstdeelname’. Als u een beleggingsverzekering van het […]

Lees meer

Voelen de Belgen zich nog beschermd door de verzorgingsstaat?

Nee, zeker niet. Slechts een Belg op de zes voelt zich vandaag nog voldoende beschermd door onze sociale zekerheid.  Limieten op de verzorgingsstaat Onze verzorgingsstaat heeft verschillende tientallen jaren perfect gewerkt en alles kunnen leveren wat de mensen nodig hadden. Er kwamen regelmatig nieuwe voordelen. Maar de crisis van de laatste jaren heeft aangetoond dat […]

Lees meer

Is de groepsverzekering de nieuwe firmawagen?

De actieve Belg is voorstander van de uitbreiding van de tweede pijler. De tweede pijler is het aanvullend pensioenkapitaal via de werkgever of vennootschap zoals een groepsverzekering, pensioenfonds, VAPZ of IPT. Universeel aanvullend pensioenkapitaal  Steeds meer mensen (56%) vinden dat het aanvullende pensioen via de werkgever of de vennootschap een recht zou moeten zijn voor […]

Lees meer

Is een IPT voor een loontrekkende en voor een eenmanszaak mogelijk?

Een individuele pensioentoezegging (IPT) voor zelfstandigen is een fiscaal erg interessant vehikel om een aanvullend pensioen op te bouwen. Is een IPT ook mogelijk voor eenmanszaken en voor werknemers? Werknemers Het is inderdaad mogelijk om voor werknemers (loontrekkenden) een IPT af te sluiten. Er gelden echter strikte voorwaarden: Het moet gaan om een ‘occasionele’ toekenning […]

Lees meer

Welke impact heeft de arbeidsongeschiktheid van een aangeslotene op zijn pensioentoezegging?

U bent werknemer en hebt via uw werkgever een groepsverzekering. Plots wordt u voor lange tijd arbeidsongeschikt. Wat gebeurt er met uw groepsverzekering? Wettelijk is uw werkgever niet verplicht om de premies voor uw groepsverzekering te blijven betalen als u langdurig arbeidsongeschikt bent. De voorwaarden van de groepsverzekering, zeg maar de kleine lettertjes, zullen de […]

Lees meer