Tag Archives | Groepsverzekering

Een uitgebreide groepsverzekering kan helpen bij de “war-on-talent”. Niet alleen voor de grote bedrijven.

Een groepsverzekering biedt uw werknemers het voordeel dat er voor hen een aanvullend pensioenkapitaal opgebouwd wordt. Ook al lijkt het pensioen voor veel van uw werknemers nog een ver-van-mijn-bed-show, toch kan het bij de aanwerving van nieuwe krachten een belangrijke extra troef zijn. Een groepsverzekering kan meerdere waarborgen bevatten: opbouw van een aanvullend pensioenkapitaal, een […]

Lees meer

Kan een groepsverzekering uitgebreid worden met een dekking tegen arbeidsongeschiktheid?

Heel wat werknemers genieten via hun werkgever een groepsverzekering. Die voorziet in de opbouw van een aanvullend pensioen. Maar kan zo’n groepsverzekering ook soelaas bieden in geval van arbeidsongeschiktheid? Aanvullend pensioen Een groepsverzekering zorgt ervoor dat er voor de aangesloten werknemers een aanvullend pensioen opgebouwd wordt. Dat kan gebeuren via bijdragen van de werkgever, via […]

Lees meer

Mijn gezinssituatie verandert. Wat met mijn aanvullend pensioen?

Als u een aanvullend pensioen opbouwt, dan houdt u uiteraard rekening met uw gezinssituatie. In dit artikel geven we u enkele tips ingeval die gezinssituatie verandert. U krijgt kinderen In dat geval doet u er goed aan om te checken welke overlijdenswaarborg uw aanvullend pensioenplan bevat. Het kan interessant zijn voor jonge ouders om de […]

Lees meer

Scheiden en uw VAPZ. Waar heeft uw ex-partner recht op?

Als vooruitziende zelfstandige hebt u jarenlang bijdragen gestort voor een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ), met de bedoeling om later over een appeltje voor de dorst te beschikken. Op persoonlijk vlak gaat het u minder voor de wind. Uw echtgenote en uzelf beslissen om te scheiden. Wat gebeurt er met uw VAPZ? Heeft uw […]

Lees meer

Invloed van een echtscheiding op de groepsverzekering 

Stelt u zich een gezin voor waarvan de man een mooie loopbaan uitbouwt en de vrouw voor de kinderen zorgt. Dan man geniet een groepsverzekering, de vrouw uiteraard niet. Maar wat gebeurt er bij een echtscheiding? Krijgt de vrouw een gedeelte van de reserve van de groepsverzekering, omdat zij toch ook mee offers gebracht heeft […]

Lees meer

Hoe groepsverzekering vergelijken met pensioensparen? 

U hebt het al vaak gehoord: voor een financieel zorgeloze oude dag bouwt men best zelf een aanvullend pensioen op. Dat kan met pensioensparen, maar kan ook via de werkgever (een groepsverzekering). We zetten beide formules naast elkaar. Premiebetaling Hier is al een wezenlijk verschil. Bij pensioensparen betaalt de begunstigde zelf de premies. Bij een […]

Lees meer

Wat verandert er aan de bedrijfspensioenen?

De aanvullende bedrijfspensioenen, ook wel tweede pijler genoemd, zullen gestimuleerd worden, aldus het regeerakkoord van de federale regering. Maar wat houdt dit precies in? Met de Wet op de Aanvullende Pensioenen (WAP), alias de wet-Vandenbroucke, werd meer dan tien jaar geleden al de ambitie geuit om de aanvullende bedrijfspensioenen te democratiseren. Bedoeling was om meer […]

Lees meer

Wat met een groepsverzekering na ontslag?

Behoudt een ontslagen werknemer de voordelen uit zijn groepsverzekering? Wat doet hij best met de eventuele reserves uit het contract: behouden of overdragen naar een ander contract? Het is belangrijk een onderscheid te maken tussen de verschillende warborgen in de groepsverzekering: Het opgebouwde aanvullend pensioen: Het gedeelte dat opgebouwd werd door premies van de werknemer […]

Lees meer

Heeft tijdskrediet een impact op de groepsverzekering?

Wat gebeurt er met de groepsverzekering van een werknemer die halftijds of voltijds tijdskrediet neemt? Blijft de premie die de werkgever voor zijn groepsverzekering betaalt dezelfde of niet? Of valt die premie gewoon weg? Het principe is heel eenvoudig: de premies die een werkgever betaalt voor een werknemer die tijdskrediet neemt, moeten naar verhouding verminderd […]

Lees meer

Hoeveel eigen bijdrage komt er bij een groepsverzekering?

De groepsverzekering wordt afgesloten door de werkgever ten voordele van de werknemers. Dit betekent echter niet dat alle premies sowieso door de werkgever betaald worden. Soms betalen ook de werknemers persoonlijke bijdragen. Een werkgever kan een groepsverzekering onderschrijven voor (een categorie van) zijn werknemers. Daarbij gelden voor de invoering ervan wel een aantal procedurevereisten. Geldt […]

Lees meer