Tag Archives | Huwelijkscontract

5 manieren om successierechten te vermijden

Bij een overlijden gaat het vermogen van de overledene op zijn erfgenamen over. De fiscus is er echter vaak als de kippen bij om zijn deel op te eisen. De regel luidt: hoe groter uw vermogen is, hoe meer successie u betaalt. Bovendien bepaalt ook de graad van verwantschap hoeveel successie u de fiscus verschuldigd […]

Lees meer

Ook met een eenvoudige successieplanning kom je al ver

Een erfenis zorgt vaak voor ernstige spanningen, zelfs in hechte families. Als je je successie juist plant, bewijs je dus een grote dienst aan je nabestaanden, want hierdoor bespaar je hen veel last. Een degelijke successieplanning hoeft niet ingewikkeld of moeilijk te zijn. Er is niet altijd nood aan complexe constructies: met een beetje gezond […]

Lees meer

Successieplanning: wat met roerende en onroerende goederen?

Op een erfenis betalen de erfgenamen successierechten. Die kunnen in bepaalde scenario’s hoog oplopen. Heel wat mensen gaan daarom op zoek naar een fiscaal gunstige manier om hun vermogen na te laten. Waarmee moet u rekening houden bij het nalaten van roerende en onroerende goederen? Hoe groter het vermogen dat u nalaat, des te meer […]

Lees meer

Successierechten bij een groepsverzekering?

Een groepsverzekering is voor veel werknemers een mooie aanvulling op hun loon. Pas op hun pensioengerechtigde leeftijd keert het bedrijf het pensioenkapitaal uit. Maar wie heeft er bij een scheiding of overlijden recht op dat kapitaal? In de discussie over de successierechten bij een groepsverzekering speelt de samenlevingsvorm van de partners een grote rol. De […]

Lees meer

Wat met groepsverzekering na echtscheiding?

U geniet bij uw werkgever een groepsverzekering. Jammer genoeg zijn uw echtgenote en uzelf in een echtscheidingsprocedure verwikkeld. Maar wat gebeurt er dan met die groepsverzekering? Heeft uw echtgenote recht op de helft van het opgebouwde tegoed? Zoals steeds in het kader van het huwelijksvermogensrecht is het huwelijksstelsel cruciaal in deze discussie. Als u en […]

Lees meer

Een erfenis bij gemeenschap of scheiding van goederen

Een huwelijkscontract en een erfenis zijn nauw met elkaar verbonden. Trouwen met gemeenschap of scheiding van goederen bepaalt mee de eventuele latere erfenis. Waar liggen nu de verschillen tussen beide stelsels? Als een koppel huwt met gemeenschap van goederen, dan brengen beide partners alles wat ze tijdens het huwelijk vergaren (vastgoed, spaargeld, beroepsinkomen,…) samen in […]

Lees meer

4 manieren om successierechten te vermijden

Bij een overlijden gaat het vermogen van de overledene op zijn erfgenamen over. De fiscus is er echter vaak als de kippen bij om zijn deel op te eisen. De regel luidt: hoe groter uw vermogen is, hoe meer successie u betaalt. Bovendien bepaalt ook de graad van verwantschap hoeveel successie u de fiscus verschuldigd […]

Lees meer

Het keuzebeding voor de overlevende echtgenoot

Het keuzebeding voor de overlevende echtgenoot speelt bij het overlijden van de partner een belangrijke rol. Maar wat schuilt juist achter deze moeilijke term? Een keuzebeding is een optionele clausule waardoor de langstlevende huwelijkspartner op het ogenblik van het overlijden van de andere partner mag kiezen en wat hij/zij zal doen met de goederen uit […]

Lees meer

Ja, ik wil’, of toch liever niet?

Sinds 2000 is het mogelijk te kiezen voor wettelijke samenwoning. Pas in aanslagjaar 2005 werden daar ook fiscale gevolgen aan gekoppeld. Dit neemt niet weg dat het nog steeds mogelijk is om zonder enige formaliteit feitelijk samen te wonen. Maar wat zijn nu precies de fiscale gevolgen van de keuze voor de ene of de […]

Lees meer

Je huwelijksstelsel wijzigen is vanaf nu eenvoudiger geworden

Op 14 augustus 2008 werd in het Belgisch Staatsblad een publicatie van een wetswijziging inzake het huwelijksvermogensstelsel geplaatst, die zijn toepassing vindt vanaf 1 november 2008. Wat houdt deze wetswijziging in ? Concreet betekent de wetswijziging dat de procedure voor een wijziging van het huwelijksvermogensstelsel vereenvoudigd werd. Waar er vroeger nog een aanvraag voor homologatie […]

Lees meer