Tag Archives | IPT

Stoppen met werken vóór 65 jaar : Pensioen en pensioensparen

U heeft zeker al horen spreken over sancties als men met pensioen gaat vóór het bereiken van de leeftijd van 65 jaar en over fiscale voordelen als men werkt tot diezelfde leeftijd. Maar bepaalde punten verdienen een woordje uitleg. Ziehier een kort overzicht. De eerste pijler (wettelijk pensioen) Uw ouderdomspensioen wordt normaal gezien van ambtswege […]

Lees meer

Veranderen van werk: de groepsverzekering

Onlangs kregen we van een lezer de volgende vraag: De Heer X heeft in bedrijf A een groepsverzekering. Hij verlaat evenwel dit bedrijf en stapt over naar bedrijf B, waar geen groepsverzekering is. Hoeveel tijd heeft meneer X om aan zijn nieuwe werkgever te vragen of die 1500 euro van zijn loon wil afhouden en […]

Lees meer

Begrip ‘actief blijven’ krijgt concrete invulling

Het Generatiepact voerde enerzijds een aantal maatregelen in die jongeren makkelijker toegang moeten bieden tot de arbeidsmarkt, en anderzijds initiatieven om werknemers en zelfstandigen langer aan het werk te houden. Eén van die beslissingen is het toekennen van een fiscaal gunstig tarief op de extralegale pensioenkapitalen. Wie tot de wettelijke pensioenleeftijd “actief blijft”, geniet een […]

Lees meer

De groepsverzekering

De groepsverzekering is een collectieve verzekering door de werkgever gesloten, voor alle werknemers of voor werknemers van een bepaalde categorie. Hierin kunnen waarborgen onderschreven worden op niveau van: overlijden pensioen arbeidsongeschiktheid Bovenop de toelage van de werkgever kan er een bijdrage van de werknemer zijn.Deze worden afgehouden van het bruto loon en gestort naar een […]

Lees meer