Tag Archives | Overlijden

Hoeveel belasting betaal ik op een tak 21?

Als u een tak 21-levensverzekering onderschrijft, dan kan u dat een fiscaal voordeel opleveren in het kader van het pensioensparen of langetermijnsparen. Maar de fiscus passeert ook langs de kassa … Premietaks Kiest u voor een pensioenspaarverzekering, dan betaalt u geen premietaks. In alle andere gevallen moet u een premietaks van 2% ophoesten voor een tak […]

Lees meer

Een vennoot overlijdt? Wat nu?

U hebt samen met enkele andere vennoten een bedrijf opgericht. Maar wat gebeurt er als één van uw medevennoten plots zou overlijden? Wordt u dan plots geconfronteerd met de nabestaanden van die vennoot als mede-aandeelhouder? En is er een oplossing mogelijk via een overlijdensverzekering? Wanneer een vennoot sterft, dan erven zijn nabestaanden de aandelen. Dit […]

Lees meer

Hoe beschermt u zich als zelfstandige tegen ziekte, ongevallen en overlijden?

Als zelfstandige staat u er alleen voor wanneer het even tegenzit … Dat is een cliché, maar zoals elke gemeenplaats zit er wel wat waarheid in. Ook al worden er inspanningen geleverd om het sociale statuut van zelfstandigen op te waarderen, toch doet u er goed aan om de nodige voorzorgen te nemen. Zo kunt u […]

Lees meer

Een successieverzekering voorkomt financiële zorgen

In het kader van een nalatenschap dienen er successierechten betaald te worden. In bepaalde situaties loopt de successiefactuur zo hoog op dat de erfgenamen een onroerend goed moeten verkopen om deze te kunnen betalen. Een successieverzekering kan in zo’n geval soelaas bieden. Een successieverzekering keert bij het overlijden van de erflater een kapitaal uit dat […]

Lees meer

Verkoopcompromis getekend? Denk aan een voorverzekering!

Nadat u de compromis ondertekend hebt, bent u gebonden tot de aankoop van het pand. Maar wat als u zou overlijden nog vooraleer de akte verlijdt? In veel gevallen onderschrijft de kredietnemer ook een schuldsaldoverzekering. Die beschermt de nabestaanden in geval van een overlijden. Maar vaak gaat die polis pas in op het moment dat […]

Lees meer

Hoe uw gezin financieel beschermen als u huurt?

U huurt een woning of appartement samen met uw partner. Vandaag bent u kerngezond, maar garanties voor de toekomst biedt dit niet. Hoe kunt u zichzelf financieel beschermen tegen een plots overlijden of een langdurige arbeidsongeschiktheid? Arbeidsongeschiktheid Als uzelf of uw partner langdurig arbeidsongeschikt wordt, door een ongeval of ziekte, dan zullen de gezinsinkomsten een […]

Lees meer

Zelfstandige? Wordt u ook 110 jaar oud?

Als ondernemer bent u de hele dag door druk in de weer. Geen tijd om stil te staan bij verre toekomstscenario’s … alhoewel. Ook al denkt of hoopt u nog heel lang te leven, toch blijkt uit studies dat zowat 10% van wie vandaag 40 is de kaap van 65 niet haalt. Misschien toch eens grondig […]

Lees meer

Welke overlijdensrisico’s zijn gedekt en welke niet?

Hebt u een overlijdensdekking in uw tak 23-polis onderschreven, check dan zeker in de algemene voorwaarden van uw contract of bepaalde risico’s uitgesloten zijn. We zetten alvast enkele scenario’s op een rijtje. Zelfdoding Bij de meeste maatschappijen is zelfdoding wel degelijk verzekerd, zij het na een wachttijd van één jaar. In het buitenland Het feit […]

Lees meer

Overlijden van de verzekerde voor de einddatum van het contract. Welke stappen moet de begunstigde(n) ondernemen?

Hebt u een tak 23-verzekering afgesloten met uw partner als begunstigde bij overlijden? Wat moet zij dan doen, als u zou overlijden vóór de eindvervaldag van de polis, om het geld uitgekeerd te krijgen? Ook al is een overlijden emotioneel een zware dobber, bepaalde formaliteiten dienen nu eenmaal vervuld te worden. Als u overlijdt vóór […]

Lees meer

Een extra overlijdenswaarborg in uw tak 23-verzekering

Stel, u hebt een bedrag geïnvesteerd in een tak 23-levensverzekering, maar u overlijdt vóór de eindvervaldag van het contract. Wat gebeurt er met het geld? En kunt u extra financiële bescherming inbouwen voor uw gezin? Als u sterft vóór de eindvervaldag van de polis, dan wordt het rekeningtegoed van uw polis uitgekeerd aan de begunstigde(n). […]

Lees meer