Tag Archives | Pensioen

Vroeger op pensioen door ziekte

Met ouder worden kan het gebeuren dat de gezondheid niet even goed blijft. Wat is er voorzien als iemand de pensioengerechtigde leeftijd nadert en plots zwaar en langdurig ziek wordt? Welke gevolgen heeft dit voor het pensioen?  Bestaat de mogelijkheid om vervroegd met pensioen te gaan om medische redenen?  Zo ja, voor wie, en onder […]

Lees meer

Hoeveel houdt u netto over van uw wettelijk pensioen?

Uw netto pensioen is niet uw bruto pensioen. Daarom is het goed om even stil te staan bij de verschillende afhoudingen en enkele manieren om uw (verwacht) pensioen te berekenen. De bedragen hieronder zijn geldig in 2018. Er zijn drie soorten afhoudingen van uw bruto pensioen: De bijdrage voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (ZIV-bijdrage)  Deze bedraagt […]

Lees meer

Mypension.be is nu volledig operationeel!

Kapitale vragen heeft van in het begin veel aandacht besteed aan de website MyPension.be, die in 2010 opgericht werd door de Rijksdienst voor Pensioenen.Sindsdien hebben wij de aanpassingen, aanvullingen en verbeteringen van deze nuttige website van nabij gevolgd.  Vanaf nu kan je er ook informatie vinden over het aanvullend pensioen. Hoog tijd voor een update. […]

Lees meer

Ik werk als grenswerknemer in Nederland, Frankrijk of Luxemburg. Krijg ik dan een Belgisch of een Nederlands/Frans/Luxemburgs pensioen?

We zagen dat vele van onze landgenoten hun Belgisch pensioen in het buitenland genieten. Maar ook het omgekeerde bestaat. Deze landgenoten wonen bij ons, maar ontvangen een pensioen uit het buitenland. In de meeste gevallen gaat het om wat men vroeger “grensarbeiders” noemde, al zijn het lang niet allemaal arbeiders. De term “grenswerknemer” lijkt dus […]

Lees meer

Ik woon in het buitenland en wil er van mijn oude dag genieten. Hoe zit het dan met mijn pensioen?

Vele landgenoten willen van hun pensioen in het buitenland genieten. Sommigen vertrekken naar het buitenland na hun pensioen. We zagen reeds hoe het zit met hun situatie. Nu gaan we zien hoe het zit voor wie reeds in het buitenland verblijft en dan zijn pensioen aanvraagt. Je woont al in het buitenland op het ogenblik […]

Lees meer

Ik ben met pensioen en wil in het buitenland van mijn oude dag genieten. Hoe zit het dan met mijn pensioen?

Velen van onze gepensioneerde medeburgers zouden graag in het buitenland hun pensioen willen genieten. Zij hebben genoeg van het miezerig weer van bij ons! Enkele decennia geleden was dit nog ondenkbaar. Nu verblijven meer dan 40.000 van onze gepensioneerde landgenoten permanent in het buitenland. En elk jaar vertrekken nog meer Belgische pensioengerechtigden naar het buitenland! […]

Lees meer

MyPension.be: wat is er nieuw?

Welke informatie is er te vinden op MyPension.be? In grote lijnen is de website opgesplitst is 2 delen: enerzijds een deel “mijn wettelijk pensioen”, anderzijds een deel “mijn aanvullend pensioen”.  I. Mijn wettelijk pensioen Momenteel is enkel het deel “mijn wettelijk pensioen” behoorlijk volledig en functioneel. Wat kan men er zoal vinden? – Mijn gegevens: […]

Lees meer

MyPension.be: van waar komen we?

Op 25 mei 2010 lanceerde de Rijksdienst voor Pensioenen de website MyPension.be. Dankzij deze interactieve website hebben (toekomstige) gepensioneerden toegang tot hun pensioendossier en kunnen zo de evolutie van hun pensioen volgen. De eerste stappen In het beginstadium was MyPension.be enkel voor de 3.500.000 werknemers en de 1.900.000 gepensioneerde werknemers en zelfstandigen. Werknemers konden de […]

Lees meer

Pensioenen: wat is er de laatste tijd veranderd?

We zagen dat de laatste maanden grote inspanningen geleverd werden om de pensioenrechten van de zelfstandigen gelijk te stellen met die van de andere leden van de actieve bevolking. Maar zijn hiermee alle discriminaties van de baan? En zijn er de laatste maanden nog andere veranderingen geweest op het vlak van pensioenen? Dit gaan we […]

Lees meer

Pensioenen : eindelijk dezelfde rechten voor de zelfstandigen?

Het is de laatste tijd wat stil geworden rond pensioenen. Meer dan een jaar geleden was dit een “hot topic”, maar op het ogenblik hebben wel andere onderwerpen de voorpagina’s gehaald. Een reden te meer om eens te bekijken of er iets nieuws is. Pensioenleeftijd Wat de pensioenleeftijd betreft, werden de essentiële wijzigingen al een […]

Lees meer