Tag Archives | Pensioenleeftijd

Vroeger op pensioen door ziekte

Met ouder worden kan het gebeuren dat de gezondheid niet even goed blijft. Wat is er voorzien als iemand de pensioengerechtigde leeftijd nadert en plots zwaar en langdurig ziek wordt? Welke gevolgen heeft dit voor het pensioen?  Bestaat de mogelijkheid om vervroegd met pensioen te gaan om medische redenen?  Zo ja, voor wie, en onder […]

Lees meer

Hoeveel houdt u netto over van uw wettelijk pensioen?

Uw netto pensioen is niet uw bruto pensioen. Daarom is het goed om even stil te staan bij de verschillende afhoudingen en enkele manieren om uw (verwacht) pensioen te berekenen. De bedragen hieronder zijn geldig in 2018. Er zijn drie soorten afhoudingen van uw bruto pensioen: De bijdrage voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (ZIV-bijdrage)  Deze bedraagt […]

Lees meer

Mag u bijverdienen als u met brug- of vervroegd pensioen gaat?

Wie met brugpensioen is, alias een werkloze met bedrijfstoeslag (SWT), kan sinds 2015 geen nevenactiviteit meer aanvatten tijdens zijn werkloosheid, tenzij: wanneer u niet bent ontslagen in het kader van een erkenning van uw bedrijf als zijnde in moeilijkheden of herstructurering: als u bent ontslagen vóór 01.01.2015; indien u weliswaar na 31.12.2014 bent ontslagen, maar […]

Lees meer

Ik ga deeltijds werken! Welke invloed op mijn pensioen?

Lang niet iedereen die “werkt”, werkt ook voltijds. Een belangrijk deel van de actieve bevolking werkt deeltijds. Deeltijds werken kan een keuze zijn, het kan ook een manier zijn om aan een volledige werkloosheid te ontsnappen. Welke invloed heeft deeltijds werken op het pensioen?   Invloed op je wettelijk pensioen Wie deeltijds begint te werken […]

Lees meer

De Belgen en hun pensioen: hoe denken ze erover?

Ondanks de recente maatregelen van de overheid, zien de meeste mensen zichzelf nog altijd op 61 jaar met pensioen gaan. Weinig vertrouwen in het wettelijk pensioen Wat opvalt, is dat 1 actieve Belg op 2 zich zorgen maakt over zijn toekomstige financiële situatie, na de pensioenleeftijd. De actieve Belg lijkt niet naïef: hij is helemaal […]

Lees meer

Hervorming van de pensioenen: welke gevolgen voor de zelfstandigen?

De hervorming van de pensioenen is voor iedere Belg een zorg. Maar welke gevolgen zal deze hervorming hebben voor de zelfstandigen?  Wat de pensioenen betreft, kunnen de zelfstandigen alle andere statuten benijden. De laatste jaren is de situatie van de zelfstandigen duidelijk verbeterd, we moeten hopen dat de hervormingen hen niet opnieuw zal benadelen. De […]

Lees meer

Wat houdt de pensioenhervorming precies in?

Het federale regeerakkoord voorziet in een nieuwe pensioenhervorming. Wij lichten alvast enkele elementen toe. Wettelijke pensioenleeftijd De wettelijke pensioenleeftijd wordt in 2025 opgetrokken tot 66 jaar en in 2030 tot 67 jaar. Vervroegd pensioen De voorwaarden om vervroegd met pensioen te kunnen gaan, worden opnieuw verstrengd: De algemene regel is eenvoudig: vanaf 2030 kunt u […]

Lees meer

Pensioen en tijdskrediet

Wij zagen onlangs welke de implicaties waren van de loopbaanonderbreking voor het pensioen van de ambtenaren. Voor de werknemers uit de privésector is er een gelijkaardig systeem, dat tijdskrediet heet.  We gaan nu even bekijken welke invloed het tijdskrediet heeft op het pensioen van de bedienden, die er gebruik van maken.  Sinds 2002 vervangt in […]

Lees meer

Pensioen en loopbaanonderbreking

Tijdskrediet en loopbaanonderbreking zijn systemen waardoor werknemers de mogelijkheid hebben om hun carrière tijdelijk stop te zetten of hun arbeidsprestaties te verminderen. Beide stelsels zijn gelijkaardig, maar de eerste term wordt gebruikt voor de privésector, terwijl de tweede betrekking heeft op de werknemers bij de overheid.  Het gaat hier echter niet om perioden van gepresteerd […]

Lees meer

Zullen we langer moeten werken?

De vervroegde uittreding was gedurende de laatste decennia een van de meest opmerkelijke ontwikkelingen van de arbeidsmarkt.  Weldra zullen we de mensen die van dit systeem gebruik gemaakt hebben, kunnen benijden. Het is inderdaad duidelijk dat hierin een kentering zal komen. Toch is er een grote structurele weerstand. De “happy seventies” Al was de trend […]

Lees meer