Tag Archives | Pensioenplanning

Hoeveel houdt u netto over van uw wettelijk pensioen?

Uw netto pensioen is niet uw bruto pensioen. Daarom is het goed om even stil te staan bij de verschillende afhoudingen en enkele manieren om uw (verwacht) pensioen te berekenen. De bedragen hieronder zijn geldig in 2018. Er zijn drie soorten afhoudingen van uw bruto pensioen: De bijdrage voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (ZIV-bijdrage)  Deze bedraagt […]

Lees meer

Mypension.be is nu volledig operationeel!

Kapitale vragen heeft van in het begin veel aandacht besteed aan de website MyPension.be, die in 2010 opgericht werd door de Rijksdienst voor Pensioenen.Sindsdien hebben wij de aanpassingen, aanvullingen en verbeteringen van deze nuttige website van nabij gevolgd.  Vanaf nu kan je er ook informatie vinden over het aanvullend pensioen. Hoog tijd voor een update. […]

Lees meer

Bescherming van je gezinsinkomen is geen luxe!

Je vindt het vanzelfsprekend een verzekering te nemen voor je kostbare goederen, zoals je auto of je huis. Maar zou je niet beter ook een verzekering nemen voor je meest waardevolle bezit? Je vraagt je misschien af wat er waardevoller is dan je auto of je huis? Het is nochtans eenvoudig: het is datgene dat […]

Lees meer

Pensioen en deeltijds werken

Heel veel mensen werken niet (meer) voltijds. Sommigen onder hen hebben een deeltijdse of halftijdse betrekking aanvaard om aan de werkloosheid te ontsnappen. Voor anderen is deeltijds werken een bewuste keuze. Wie deeltijds werkt, vindt ook maar normaal minder te verdienen. Maar dikwijls houdt men geen rekening met de ” verborgen kost” van deeltijds werken: […]

Lees meer

Gemengde loopbaan en pensioen

We zagen reeds dat de gemengde loopbaan voor de aanvraag van het pensioen een echte kopbreker was (De gemengde loopbaan: een kopbreker). Daarom is het niet moeilijk om zich in te beelden dat de berekening van het pensioen in zulk geval nog ingewikkelder is. Het is nochtans belangrijk hier dieper op in te gaan, omdat […]

Lees meer

Hoeveel zal mijn pensioen als bediende bedragen?

We zagen dat het bedrag van het rustpensioen erg verschilde in functie van het statuut. Het pensioen van een ambtenaar is inderdaad gemiddeld vijfmaal interessanter dan dat van een zelfstandige! Nu moeten wij nog onderzoeken hoe het zit met de “tussencategorie”, de loontrekkenden uit de privésector. Voor de bedienden Een loontrekkende uit de privésector krijgt […]

Lees meer

Hoeveel zal mijn pensioen als ambtenaar bedragen?

We hebben gezien dat zelfstandigen er niet erg goed voorstaan, wat hun pensioen betreft. Hun wettelijke pensioen zal zeer mager zijn, en zij hebben er alle belang bij beroep te doen op de drie andere pijlers om een leefbare oude dag hebben. Voor de ambtenaren is de situatie lijnrecht tegenovergesteld. Voor hen is en blijft […]

Lees meer

Hoeveel zal mijn pensioen als zelfstandige bedragen?

Nu de babyboomers in groten getale met pensioen gaan, stellen meer en meer mensen zich de vraag hoe het zit met hun toekomstig pensioen. Hoe zullen steeds minder actieven voldoende rijkdom kunnen produceren om te zorgen voor het pensioen van steeds meer inactieven of – juister – ex-actieven? Drie factoren De bepaling van het bedrag […]

Lees meer

Hoe sparen voor uw pensioen als zelfstandige?

Het cliché wil dat een zelfstandige zelf voor zijn pensioen moet zorgen. Feit is dat in elk cliché wel een grond van waarheid zit. Dus ook in deze gemeenplaats. Het (gemiddeld) wettelijk pensioen van een zelfstandige ligt, ondanks recente inspanningen, nog altijd lager dan dat van een werknemer en zeker dan dat van ambtenaren. Het […]

Lees meer

Hoe kunt u uw nettopensioen berekenen?

Lees nu de recentste versie van dit artikel. Uw nettopensioen is niet uw brutopensioen. Daarom is het goed om even stil te staan bij de verschillende afhoudingen en enkele manieren om uw (verwacht) pensioen te berekenen. de bijdrage voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (ZIV) Deze bedraagt 3,55 % van het brutobedrag van uw pensioen, op voorwaarden […]

Lees meer