Tag Archives | Rente

Wat houden de invaliditeitswaarborgen in bij een beleggingsverzekering?

Als u investeert in een tak 23-beleggingsverzekering (rendement gelinkt aan onderliggende fondsen), dan bestaat de kans dat uw belangrijkste oogmerk erin bestaat een mooi rendement te boeken met uw belegging. Dit neemt niet weg dat het ook om een ‘verzekering’ gaat. U hebt de mogelijkheid om een aantal aanvullende waarborgen te onderschrijven die u en/of […]

Lees meer

Zorgt een verzekering Gewaarborgd Inkomen ervoor dat ik de rekeningen en leningen kan blijven betalen?

Wanneer u arbeidsongeschikt wordt, dan vallen uw inkomsten fors terug. Als u een verzekering Gewaarborgd Inkomen afgesloten hebt, dan zal die u een rente uitkeren. Met die rente kunt u het inkomensverlies (gedeeltelijk) opvangen. Waarop moet u letten? Bent u zelfstandige? Weet dan dat u, als u arbeidsongeschikt bent, veel minder of helemaal geen inkomsten […]

Lees meer

Arbeidsongeschiktheid? “De gevolgen zijn toch niet zo erg. Ik kan dit wel overbruggen.”

Arbeidsongeschiktheid van de bedrijfsleider is één van de tien belangrijkste oorzaken van faillissementen. Hoe kunt u zich daartegen beschermen? Als zelfstandige beschikt u over een minder groot vangnet in de sociale zekerheid dan als werknemer. U moet dan ook zelf de nodige voorzorgen nemen om u te beschermen tegen inkomensverlies. Waarop heeft u recht? Wanneer […]

Lees meer

Groepsverzekering: kiezen voor kapitaal of rente?

Het bijeengespaarde pensioenkapitaal van een groepsverzekering kan uitgekeerd worden onder de vorm van een eenmalig kapitaal of van een rente. Wat zijn de voor- en nadelen van beide opties? Uitkering in kapitaal Voordelen: De werknemer krijgt het bijeengespaarde kapitaal in één keer. Dit is psychologisch voor veel mensen een belangrijke troef. De begunstigde kan zelf […]

Lees meer

De jaarlijke fiche: de status van de groepsverzekering

Verzekeringen zijn vaak een complex gegeven. Bij groepsverzekeringen is dat niet anders. Om werknemers wegwijs te maken in de dekkingen en opbrengsten van hun groepsverzekeringen krijgen ze van hun verzekeraar jaarlijks een overzicht, ook wel pensioenfiche of benefits statement genoemd. Maar wat staat daar dan precies op? Welke gegevens en cijfers worden o.a. op deze […]

Lees meer

In hoeverre dekt een groepsverzekering invaliditeit?

Een groepsverzekering laat werknemers toe om een aanvullend pensioen op te bouwen via hun werkgever. Het is echter ook mogelijk om bijkomende dekkingen op te nemen in het contract, zoals arbeidsongeschiktheid (invaliditeit), overlijden … De werkgever die bij een verzekeraar een groepsverzekering afsluit, bepaalt uiteraard welke waarborgen in dit contract opgenomen worden. De opbouw van […]

Lees meer

Een groepsverzekering: hoe interessant is het en welk rendement?

De media bericht er veelvuldig over: het is noodzakelijk om zelf in een aanvullend pensioen te voorzien, want het wettelijke pensioen volstaat niet om de levensstandaard na pensionering te behouden. Als HR-manager kunt u personeelsleden op dit vlak dan ook een stevige duw in de rug geven, als uw bedrijf een groepsverzekering aanbiedt. Maar welke […]

Lees meer

Hoe wordt solvency II toegepast op groepsverzekeringen?

Eén van de meestgebruikte termen in verzekeringskringen is Sovency II. Deze Europese richtlijn heeft dan ook een enorme impact op de verzekeringssector. Wat die impact precies is en of er ook een invloed is op groepsverzekeringen, leggen we u uit. Solvency II is een Europese richtlijn die voortbouwt op Solvency I (1973). Een aantal elementen […]

Lees meer

Is een groepsverzekering volgens kapitaal of rente?

Als uw groepsverzekering haar eindvervaldag nadert, dan doet u er goed aan om na te denken over de vraag wat u met het geld zult doen. U kunt kiezen voor een uitkering onder de vorm van een kapitaal of van een rente. Beide hebben voor- en nadelen.Voorwaarde is wel dat dit voorzien is in het […]

Lees meer

Wat is het maximaal gewaarborgd inkomen?

Een gewaarborgd inkomen biedt u de nodige zekerheid ingeval u door een ongeval of ziekte plots een tijd arbeidsongeschikt bent. Uw verzekeraar keert een rente uit die een aanvulling vormt op de bijdrage van het ziekenfonds. Maar wat is de maximale rente die u kan waarborgen? Een zelfstandige kan het zich eigenlijk niet veroorloven om […]

Lees meer