Tag Archives | reservataire erfgenamen

Ons erfrecht: hoe wordt het gereserveerde deel berekend?

De wettelijke reserve of het gereserveerde deel van een erfenis is het minimale deel ervan dat niet mag ontzegd worden aan een wettelijk beschermde erfgenaam. De rest wordt het beschikbare deel genoemd. Maar hoe wordt deze wettelijke reserve nu juist berekend? Op basis van de fictieve massa … Men denkt soms dat de nalatenschap bestaat uit […]

Lees meer

Ons erfrecht: welke wettelijke reserve voor de ouders?

De langstlevende huwelijkspartner en de kinderen van de erflater zijn en blijven, zoals we reeds zagen, wettelijk beschermde erfgenamen. Ook de (groot-)ouders van de erflater zijn, indien de erflater geen kinderen noch kleinkinderen heeft, in het erfrecht dat nog iets meer dan een jaar van kracht blijft, beschermde erfgenamen. In het nieuwe erfrecht is dit […]

Lees meer

Ons erfrecht: welke wettelijke reserve voor de kinderen?

Naast de langstlevende huwelijkspartner zijn ook de kinderen van de erflater wettelijk beschermde of reservataire erfgenamen. Hoe groot is hun wettelijke reserve? De huidige reserve van de kinderen Er is slechts één huwelijkspartner, maar er kunnen natuurlijk verschillende kinderen zijn. Hoe meer kinderen er zijn, hoe minder vrijheid voor de erflater. Als er één kind […]

Lees meer

Ons erfrecht: welke wettelijke reserve voor de langstlevende huwelijkspartner?

We zagen dat er wettelijk beschermde of reservataire erfgenamen bestaan, personen die recht hebben op een minimaal deel van een erfenis, de zogenaamde wettelijke reserve. Maar hoe groot is de wettelijke reserve van elke beschermde erfgenaam? De huidige reserve voor de langstlevende huwelijkspartner   De reserve van de langstlevende huwelijkspartner bestaat uit een abstracte en […]

Lees meer

De Belg en zijn testament: het duolegaat

Het schenken aan een goed doel zit in de lift, maar hoe goed kennen onze landgenoten het duolegaat?  Ook dit aspect onderzocht de nationale enquête van 365ANALYTICS in opdracht van Delta Lloyd Life. Het duolegaat Op de vraag “Bent u vertrouwd met het duolegaat?” antwoordt niet minder dan 92 %: neen! Alleen wie zijn testament […]

Lees meer

De Belg en zijn testament: vrije keuze of niet?

De nationale enquête van 365ANALYTICS in opdracht van Delta Lloyd Life heeft ook gepeild naar een andere essentiële vraag: hoe goed kent de Belg zijn vrijheid in de verdeling van zijn vermogen na zijn overlijden? Vrije keuze? We hebben het reeds aangeduid: de Belg heeft slechts een zwakke kennis van het testament en de verdeling […]

Lees meer

De Belg is gebuisd voor de vakken Testament en Erfenis

De Belg heeft een zwakke kennis over het testament en over zijn nalatenschap. Zo weet bijna 2 op 3 Belgen niet dat de rechten van de overlevende partner verschillen naargelang men getrouwd is of wettelijk samenwoont. De resultaten stemmen tot nadenken, zeker nu nieuw-samengestelde gezinnen en nieuwe gezinsvormen even standaard worden als het traditionele gezin. […]

Lees meer

Schenken buiten erfdeel

Als je, om welke reden dan ook, één van de erfgenamen wil bevoordelen, dan zal je dat moeten doen buiten het wettelijke erfdeel, het deel van de erfenis dat is voorbehouden aan de kinderen, de echtgeno(o)t(e) of de ouders. Zij worden als erfgenamen door de wet beschermd en hebben recht op het wettelijk erfdeel (ook […]

Lees meer