Tag Archives | RSVZ.

Nog meer formaliteiten

U moet een aantal formaliteiten vervullen alvorens u als zelfstandige kunt starten. De voornaamste is de inschrijving bij een ondernemingsloket, omdat deze instelling u doeltreffend zal begeleiden bij al uw stappen en zelf in uw naam een groot aantal van deze formaliteiten zal vervullen. Toch moet u zelf nog andere stappen zetten. 6. Meld uw […]

Lees meer

Starten na pensionering als zelfstandige

U bent gepensioneerde werknemer of ambtenaar en hebt nooit als zelfstandige gewerkt. Nu hebt u echter wel veel vrije tijd, en u zou wel graag wat meer inkomsten hebben. Maar u zit met talrijke vragen: wat mag ik doen, wat niet, hoe moet ik juist te werk? Hoe zit het met mijn rechten en plichten? […]

Lees meer

Als zelfstandige in het buitenland: administratieve verplichtingen binnen de EER

We weten nu wat iemand die als zelfstandige in het buitenland wil starten, moet doen om in orde te zijn met een reeks aspecten van de sociale zekerheid. We hebben de verschillende situaties onderzocht. Er zijn echter nog veel andere administratieve eisen waarmee je in dat geval rekening dient te houden. Vooreerst gaan wij de […]

Lees meer

Sociaal statuut van de zelfstandige: grensarbeid of werken buiten de EER?

Als zelfstandige in het buitenland gaan werken is geen sinecure. In het geval van een tijdelijke detachering (van 24 maanden of minder), is het nog tamelijk gemakkelijk. Maar soms kan de opdracht veel langer duren. Dit kan onder meer het geval zijn voor grensarbeid als zelfstandige. En hoe zit het voor wie wil gaan werken […]

Lees meer

Als zelfstandige in het buitenland: de sociale wetgeving van één land geldt

Voor wie als zelfstandige in het buitenland wil gaan werken, hangt veel af van de persoonlijke situatie. Het gaat hier inderdaad om een ingewikkelde materie. Wie gedurende twee jaar of minder een gelijkaardige activiteit uitoefent in het buitenland, kan zijn sociale zekerheid vanuit België regelen. Maar hoe zit het in andere situaties? Eén principe: de […]

Lees meer

Welk pensioen na echtscheiding?

We hebben reeds gezien hoe de situatie eruit zag voor de verschillende categorieën van personen uit de diverse sectoren. We onderzochten eveneens hoe het zit voor wie een gemengde loopbaan doorlopen heeft, en wat er gebeurt na het overlijden van de echtgeno(o)t(e). Maar hoe zit het nu met het pensioen na de echtscheiding? Ook hier […]

Lees meer