Tag Archives | Sociaal VAPZ

Waaruit bestaat een VAPZ?

Een zelfstandige kan maar beter zelf voor een aanvullend pensioen zorgen. Een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) is daartoe een zeer interessante oplossing. Maar is zo’n VAPZ bij alle aanbieders hetzelfde? Krijgt u steeds een gewaarborgd rendement (tak 21) of hangt dat af van de resultaten van een fonds (tak 23)? En kunt u […]

Lees meer

Een VAPZ zorgt voor minder sociale lasten en minder belastingen

Bent u zelfstandige? Dan kunt u er vanop aan dat uw wettelijk pensioen niet zal volstaan om uw levensstandaard na uw pensionering te behouden. U moet dus zelf voor een aanvullend pensioen zorgen. U hebt daarbij verschillende mogelijkheden (pensioensparen, langetermijnsparen, een IPT als u met een vennootschap werkt, Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ) als u zonder vennootschap […]

Lees meer

Hoger loon? Herbekijk dan uw VAPZ

De premie die u maximaal kunt storten voor uw Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) hangt af van uw beroepsinkomsten als zelfstandige. Meer inkomsten betekenen dus ook een mogelijk hogere premie voor uw VAPZ. Voor sociale bijdragen geldt sinds 1 januari 2015 een nieuwe berekeningswijze. Uw sociale bijdragen worden voortaan berekend op uw netto belastbaar beroepsinkomen […]

Lees meer

Ik heb al een VAPZ. Wat kan ik nog veranderen?

Als hardwerkende zelfstandige denkt u ook aan later. U hebt een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen afgesloten om een appeltje voor de dorst bijeen te sparen. Liggen de modaliteiten van uw VAPZ muurvast of kunt u tijdens de duur van het contract nog bepaalde elementen aanpassen? Premie De premie van uw VAPZ wordt berekend aan […]

Lees meer

Biedt een VAPZ ook een dekking tegen overlijden en invaliditeit?

Met een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) kunt u als zelfstandige sparen voor een aanvullend pensioen. Als u kiest voor een ‘sociaal’ VAPZ, dan kunt u in datzelfde contract ook een dekking tegen overlijden en arbeidsongeschiktheid laten opnemen. Als u een VAPZ wil afsluiten, dan hebt u de keuze tussen twee formules: een ‘gewoon’ […]

Lees meer

Wordt een VAPZ betaald door vennootschap?

Een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (ook wel VAPZ genoemd) is een populair middel voor zelfstandigen om een aanvullend pensioen op te bouwen. Zelfstandigen kunnen kiezen hoe ze de premies betalen: persoonlijk of via hun vennootschap (als ze met een vennootschap werken uiteraard). Gewoon VAPZ of sociaal VAPZ Bent u zelfstandige en wil u een […]

Lees meer

De minimaal en maximaal aftrekbare premie voor een VAPZ in 2014

Zelfstandigen in hoofd- en bijberoep, meewerkende echtgenoten en zelfstandige helpers kunnen (onder bepaalde voorwaarden) een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) afsluiten. Met de jaarwisseling werden ook de maximumbijdragen aangepast, zowel voor een ‘gewoon’ als een ‘sociaal’ VAPZ. Een ‘gewoon’ VAPZ voorziet in een pensioenkapitaal op de eindervaldag. Zelfstandigen mogen maximaal 8,17% van het inkomen […]

Lees meer

Kiezen tussen een VAPZ, een IPT of een Riziv-contract?

Wanneer u als zelfstandige voor een aanvullend pensioen wil zorgen, dan hebt u de keuze tussen een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, een individuele pensioentoezegging en het klassieke pensioensparen. Bent u een medische professional (arts, tandarts …), dan kunt u ook een Riziv-contract onderschrijven. Wij zetten de belangrijkste plussen en minnen op een rijtje. VAPZ […]

Lees meer

Kan ik VAPZ en pensioensparen combineren?

U bent zelfstandige en weet dat u zelf voor een aanvullend pensioen moet zorgen. U beschikt over meerdere mogelijkheden. Een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen is een optie, maar ook pensioensparen lijkt aantrekkelijk. Kiest u best één van beide of doet u maar beter allebei? Dat uw wettelijk pensioen als zelfstandige u niet zal toelaten […]

Lees meer

Het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen

Zelfstandigen die een aanvullend pensioen willen opbouwen, kunnen hiervoor een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, alias een VAPZ, afsluiten. Wat houdt dit in en welke voor- en nadelen hangen eraan vast? Voor wie? Een VAPZ kan afgesloten worden door zelfstandigen in hoofd- of bijberoep en door meewerkende echtgenoten. Wie betaalt de premies? De premies voor […]

Lees meer