Tag Archives | Sociale zekerheid

Mypension.be is nu volledig operationeel!

Kapitale vragen heeft van in het begin veel aandacht besteed aan de website MyPension.be, die in 2010 opgericht werd door de Rijksdienst voor Pensioenen.Sindsdien hebben wij de aanpassingen, aanvullingen en verbeteringen van deze nuttige website van nabij gevolgd.  Vanaf nu kan je er ook informatie vinden over het aanvullend pensioen. Hoog tijd voor een update. […]

Lees meer

Ik ben meewerkende echtgenote en ga scheiden… Hoe zit het met mijn pensioen?

Zelfstandigen worden vaak geholpen door hun echtgenote. Deze heeft dan het statuut van meewerkende echtgenote. Maar wat gebeurt er wanneer zo’n huwelijk niet meer verder kan? Welke pensioenrechten heeft de gescheiden echtgenote? Het statuut van meewerkende echtgeno(o)t(e) De gehuwde of wettelijk samenwonende partner van een zelfstandige wordt als meewerkende echtgeno(o)t(e) beschouwd wanneer: die effectief minstens […]

Lees meer

Voelen de Belgen zich nog beschermd door de verzorgingsstaat?

Nee, zeker niet. Slechts een Belg op de zes voelt zich vandaag nog voldoende beschermd door onze sociale zekerheid.  Limieten op de verzorgingsstaat Onze verzorgingsstaat heeft verschillende tientallen jaren perfect gewerkt en alles kunnen leveren wat de mensen nodig hadden. Er kwamen regelmatig nieuwe voordelen. Maar de crisis van de laatste jaren heeft aangetoond dat […]

Lees meer

Kunt u werknemers verplichten om gezonder te gaan leven?

Wanneer een werknemer ziek wordt, heeft hij rechten en plichten. Hij moet zijn werkgever op de hoogte brengen van zijn ziekte op een manier en binnen een termijn die in het arbeidsreglement of in de collectieve arbeidsovereenkomst vermeld staan. Daartegenover staat dat werknemers met ziekteverlof recht hebben op de doorbetaling van hun volle loon gedurende […]

Lees meer

Op welke bescherming hebt u als zelfstandige in hoofdberoep recht?

Zelfstandigen in hoofdberoep hebben een eigen statuut en dus ook eigen socialezekerheidsregels. Zelfstandigen in bijberoep vallen onder de regels van het statuut dat ze in hoofdberoep uitoefenen. Welke bescherming geniet een zelfstandige in hoofdberoep?  De plichten … Een zelfstandige is verplicht zich aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds sociale bijdragen te betalen zich aan […]

Lees meer

Als zelfstandige in het buitenland: administratieve verplichtingen binnen de EER

We weten nu wat iemand die als zelfstandige in het buitenland wil starten, moet doen om in orde te zijn met een reeks aspecten van de sociale zekerheid. We hebben de verschillende situaties onderzocht. Er zijn echter nog veel andere administratieve eisen waarmee je in dat geval rekening dient te houden. Vooreerst gaan wij de […]

Lees meer

Sociaal statuut van de zelfstandige: grensarbeid of werken buiten de EER?

Als zelfstandige in het buitenland gaan werken is geen sinecure. In het geval van een tijdelijke detachering (van 24 maanden of minder), is het nog tamelijk gemakkelijk. Maar soms kan de opdracht veel langer duren. Dit kan onder meer het geval zijn voor grensarbeid als zelfstandige. En hoe zit het voor wie wil gaan werken […]

Lees meer

Als zelfstandige in het buitenland: de sociale wetgeving van één land geldt

Voor wie als zelfstandige in het buitenland wil gaan werken, hangt veel af van de persoonlijke situatie. Het gaat hier inderdaad om een ingewikkelde materie. Wie gedurende twee jaar of minder een gelijkaardige activiteit uitoefent in het buitenland, kan zijn sociale zekerheid vanuit België regelen. Maar hoe zit het in andere situaties? Eén principe: de […]

Lees meer

Hoe kan ik als zelfstandige in het buitenland werken?

Het is al niet zo gemakkelijk om juist te weten te komen wat je allemaal moet doen om in orde te zijn, wanneer je als zelfstandige wenst te starten in België. Het zal dus niemand verwonderen dat het nog moeilijker is om hetzelfde te ondernemen in het buitenland. De moeilijkheid ligt op een dubbel niveau. […]

Lees meer

Wat is het maximaal gewaarborgd inkomen?

Een gewaarborgd inkomen biedt u de nodige zekerheid ingeval u door een ongeval of ziekte plots een tijd arbeidsongeschikt bent. Uw verzekeraar keert een rente uit die een aanvulling vormt op de bijdrage van het ziekenfonds. Maar wat is de maximale rente die u kan waarborgen? Een zelfstandige kan het zich eigenlijk niet veroorloven om […]

Lees meer