Tag Archives | Spaarrekening

Waarop is de hogere roerende voorheffing van 27% van toepassing?

De regering-Michel verhoogt de roerende voorheffing vanaf 2016 naar 27%. Sparen en beleggen wordt dus duurder. Waarop is die verhoogde roerende voorheffing allemaal van toepassing? En waarop niet? Wel van toepassing op  … de intresten op uw zichtrekening, al zal dat wellicht niet veel soeps zijn de intresten op termijnrekeningen de rendementen van kasbons de […]

Lees meer

Regelmatig sparen kan ook met een levensverzekering

De “levensverzekering” is al lang niet meer het traditionele product van jaren geleden. Een levensverzekering is nu veel meer dan een manier om een bedrag te laten uitkeren aan een begunstigde in geval van overlijden van de verzekeringnemer. Het verschil is zo duidelijk dat dit type levensverzekering nu soms wel “overlijdensverzekering” genoemd wordt. Een levensverzekering… […]

Lees meer

Hoeveel zal mijn pensioen als bediende bedragen?

We zagen dat het bedrag van het rustpensioen erg verschilde in functie van het statuut. Het pensioen van een ambtenaar is inderdaad gemiddeld vijfmaal interessanter dan dat van een zelfstandige! Nu moeten wij nog onderzoeken hoe het zit met de “tussencategorie”, de loontrekkenden uit de privésector. Voor de bedienden Een loontrekkende uit de privésector krijgt […]

Lees meer

Hoeveel zal mijn pensioen als ambtenaar bedragen?

We hebben gezien dat zelfstandigen er niet erg goed voorstaan, wat hun pensioen betreft. Hun wettelijke pensioen zal zeer mager zijn, en zij hebben er alle belang bij beroep te doen op de drie andere pijlers om een leefbare oude dag hebben. Voor de ambtenaren is de situatie lijnrecht tegenovergesteld. Voor hen is en blijft […]

Lees meer

Hoeveel zal mijn pensioen als zelfstandige bedragen?

Nu de babyboomers in groten getale met pensioen gaan, stellen meer en meer mensen zich de vraag hoe het zit met hun toekomstig pensioen. Hoe zullen steeds minder actieven voldoende rijkdom kunnen produceren om te zorgen voor het pensioen van steeds meer inactieven of – juister – ex-actieven? Drie factoren De bepaling van het bedrag […]

Lees meer

Hoe beschermt u uw spaargeld tegen inflatie?

Inflatie … Het woord komt bijna dagelijks in de media, en toch weten veel Belgen nauwelijks waar het om gaat. Meer nog, veel mensen zijn zich niet bewust van de impact van inflatie op hun spaarcenten. We proberen een en ander op een rijtje te zetten. Hoewel de economische term ‘inflatie’ meerdere betekenissen heeft, wordt […]

Lees meer

Waarom naar Zwitserland of Luxemburg?

Volgens het Rubik-voorstel van Zwitserland hebben Belgen in totaal zo’n dertig miljard euro geparkeerd op Zwitserse rekeningen. Critici vermoeden dat dit bedrag een lage schatting is. Toch komt het al neer op ruim 3.000 euro per Belg. Wat beweegt onze landgenoten om naar het buitenland te trekken met hun spaarcenten? Zwitserland Zwitserland staat vooral bekend […]

Lees meer

Verschil tussen lange en korte termijn rente?

Op de financiële markten en in bancaire kringen hoor je vaak de termen korte- en langetermijnrente vallen. Maar wat wordt daar nu eigenlijk precies onder verstaan? Rente wordt doorgaans gedefinieerd als de vergoeding voor het uitlenen van geld aan een persoon of instelling. Mensen met te veel geld kunnen dat bijvoorbeeld op een spaarboekje zetten […]

Lees meer

Hoge basisrente of hoge getrouwheidspremie kiezen?

Wie beslist om een spaarboekje te openen en eens rondkijkt wat de verschillende banken zoal te bieden hebben, ziet al snel niet langer het bos door de bomen. De geafficheerde tarieven zijn vaak weinig transparant en zaten minister van Economie en Consumentenzaken Johan Vande Lanotte zodanig dwars dat hij de onder meer door Test-Aankoop fel […]

Lees meer

Tips om veel te sparen

Belgen hebben niet alleen een baksteen in de maag, we zijn ook naarstige spaarders. Onze spaarquote (het gedeelte van ons beschikbaar inkomen dat we niet uitgeven) behoort met ruim 16 procent bij de hoogste in Europa en daarbuiten. Allemaal goed en wel, maar hoe begin je eraan? Mensen hebben altijd gespaard, de ene persoon al […]

Lees meer