Tag Archives | Successieplanning

ERFRECHT – VERKLARING VAN BEHOUD

Kapitale Vragen heeft in het verleden een reeks artikels gewijd aan het erfrecht. Enkele weken geleden hebben we ons verdiept in de veranderingen die het nieuwe erfrecht na 1 september van dit jaar zal brengen.  We zagen eveneens welke overeenkomsten nu al mogelijk zijn en welke in de toekomst toegelaten zullen zijn.  Maar wat moet of […]

Lees meer

De voor- en nadelen van een patrimoniumvennootschap

Wie via een vennootschap een portefeuille van onroerende goederen wil opbouwen, en deze beroepsmatig wil verhuren, kan er goed aan doen om hiervoor een patrimoniumvennootschap op te richten. Maar zijn er ook nadelen aan verbonden? We zetten een en ander voor u op een rijtje. Voordelen De kosten voor de aankoop of verbouwing van onroerende […]

Lees meer

Ook met een eenvoudige successieplanning kom je al ver

Een erfenis zorgt vaak voor ernstige spanningen, zelfs in hechte families. Als je je successie juist plant, bewijs je dus een grote dienst aan je nabestaanden, want hierdoor bespaar je hen veel last. Een degelijke successieplanning hoeft niet ingewikkeld of moeilijk te zijn. Er is niet altijd nood aan complexe constructies: met een beetje gezond […]

Lees meer

Wat met successierechten bij een levensverzekering?

U kunt met een levensverzekering een mooi aanvullend pensioen opbouwen en het leven van uw nabestaanden financieel verlichten. Kunnen successierechten roet in het eten gooien? Een levensverzekering kan u een aantal waarborgen bieden. Zo kunt u kiezen voor een overlijdensdekking, een invaliditeitsdekking, een waarborg ‘premievrijstelling’ bij invaliditeit,… U kunt een levensverzekering ook gebruiken om een […]

Lees meer

Overlijden: een tak 23-levensverzekering en successierechten

U ondertekent een tak 23-levensverzekering om een mooi pensioenkapitaal op te bouwen of om het leven van uw nabestaanden financieel gemakkelijker te maken. Maar hoe zit het met de successierechten en kunnen deze een spelbreker zijn? Wanneer u een levensverzekering onderschrijft, dan duidt u in één adem een begunstigde bij leven en een begunstigde bij […]

Lees meer

Tak 23 en successierechten

Als u een tak 23-verzekering afsluit, dan duit u een begunstigde bij overlijden aan. Die krijgt het rekeningtegoed als u overlijdt vóór de eindvervaldag van de polis. Maar er moeten successierechten betaald worden. Die kunt u wel via een aantal tools verlagen. Hoeveel successierechten? De verschuldigde successierechten hangen samen met het bedrag van het rekeningtegoed […]

Lees meer

Waarom tak 23 vandaag een plaats in uw portefeuille verdient

Uw spaargeld groeit niet op een spaarrekening, het neemt zelfs af … Een tak 23-oplossing is meer dan ooit een interessante piste om een deel van uw spaarcenten te investeren. Wij leggen u uit waarom. Een tak 23-verzekering is een type levensverzekering waarvan het rendement afhangt van de resultaten van één of meerdere onderliggende fondsen. Aangezien […]

Lees meer

De Belg is gebuisd voor de vakken Testament en Erfenis

De Belg heeft een zwakke kennis over het testament en over zijn nalatenschap. Zo weet bijna 2 op 3 Belgen niet dat de rechten van de overlevende partner verschillen naargelang men getrouwd is of wettelijk samenwoont. De resultaten stemmen tot nadenken, zeker nu nieuw-samengestelde gezinnen en nieuwe gezinsvormen even standaard worden als het traditionele gezin. […]

Lees meer

Hoe aandelen schenken?

Aandelen aan toonder schenken of overdragen aan de volgende generatie was geen probleem. Maar zoals we gezien hebben, zullen deze weldra tot de verleden tijd behoren. Hoe gaat men dan nu best te werk om aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen over te dragen, bijvoorbeeld in het kader van een successieplanning? Een schenking kan slechts […]

Lees meer

Wat zijn aandelen zonder stemrecht?

Aandelen zijn waardepapieren die dienen als bewijs van deelname in een kapitaal. Ze tonen aan dat de eigenaar aandeelgerechtigd is en dat hij wel degelijk de voorziene som gestort heeft. Eigenaar zijn van aandelen brengt een reeks rechten met zich mee: stemrecht op de algemene vergadering van de aandeelhouders, dividenden, recht om het aandeel te […]

Lees meer