Tag Archives | Successierechten

Ons erfrecht: nu en in de toekomst…

Kapitale Vragen heeft al een aantal artikels gewijd aan het erfrecht in het algemeen en aan het testament in het bijzonder. We behandelden ook de reeds de schenkings– en de successierechten. Vergeten we niet dat de schenkings- en successierechten door de staatshervorming een regionale materie geworden zijn, terwijl het erfrecht nog federaal gebleven is. Het […]

Lees meer

Vermijd successierechten via een schenkingsverzekering

U wilt uw kinderen, kleinkinderen of anderen een deel van uw roerend vermogen schenken. Maar uiteraard wil u ook dat de factuur van de successierechten zo laag mogelijk uitvalt … of indien mogelijk zelfs helemaal wegvalt. Een schenkingsverzekering kan dan een oplossing bieden. Als u roerende goederen schenkt, zoals een bepaald geldbedrag, dan geldt de […]

Lees meer

Een successieverzekering voorkomt financiële zorgen

In het kader van een nalatenschap dienen er successierechten betaald te worden. In bepaalde situaties loopt de successiefactuur zo hoog op dat de erfgenamen een onroerend goed moeten verkopen om deze te kunnen betalen. Een successieverzekering kan in zo’n geval soelaas bieden. Een successieverzekering keert bij het overlijden van de erflater een kapitaal uit dat […]

Lees meer

5 manieren om successierechten te vermijden

Bij een overlijden gaat het vermogen van de overledene op zijn erfgenamen over. De fiscus is er echter vaak als de kippen bij om zijn deel op te eisen. De regel luidt: hoe groter uw vermogen is, hoe meer successie u betaalt. Bovendien bepaalt ook de graad van verwantschap hoeveel successie u de fiscus verschuldigd […]

Lees meer

Ook met een eenvoudige successieplanning kom je al ver

Een erfenis zorgt vaak voor ernstige spanningen, zelfs in hechte families. Als je je successie juist plant, bewijs je dus een grote dienst aan je nabestaanden, want hierdoor bespaar je hen veel last. Een degelijke successieplanning hoeft niet ingewikkeld of moeilijk te zijn. Er is niet altijd nood aan complexe constructies: met een beetje gezond […]

Lees meer

Wat met successierechten bij een levensverzekering?

U kunt met een levensverzekering een mooi aanvullend pensioen opbouwen en het leven van uw nabestaanden financieel verlichten. Kunnen successierechten roet in het eten gooien? Een levensverzekering kan u een aantal waarborgen bieden. Zo kunt u kiezen voor een overlijdensdekking, een invaliditeitsdekking, een waarborg ‘premievrijstelling’ bij invaliditeit,… U kunt een levensverzekering ook gebruiken om een […]

Lees meer

Overlijden: een tak 23-levensverzekering en successierechten

U ondertekent een tak 23-levensverzekering om een mooi pensioenkapitaal op te bouwen of om het leven van uw nabestaanden financieel gemakkelijker te maken. Maar hoe zit het met de successierechten en kunnen deze een spelbreker zijn? Wanneer u een levensverzekering onderschrijft, dan duidt u in één adem een begunstigde bij leven en een begunstigde bij […]

Lees meer

Wees zorgvuldig in de aangifte van de nalatenschap!

Sinds 1 januari 2015 zijn de gewesten volledig bevoegd voor successie- en schenkingsrechten. Zoals we reeds zagen, moet de aangifte van de nalatenschap binnen de voorgeschreven termijnen (4 maanden indien de erflater in ons land overleden is, 5 maanden voor de EER, 6 maanden daarbuiten) door de erfopvolgers of hun gemandateerde ingediend worden bij de […]

Lees meer

Waarom een tak 23-verzekering interessant kan zijn voor nieuw samengestelde gezinnen en feitelijke samenwonenden …

De successierechten in het kader van nieuw samengestelde gezinnen of feitelijk samenwonende koppels kunnen soms erg hoog uitvallen. Het komt er dus op aan om binnen het huidige erfrecht op zoek te gaan naar interessante manieren om (een deel van) het vermogen door te geven. Hoe dat kan, leggen we u kort uit. Enkele voorbeelden […]

Lees meer

Tak 23 en successierechten

Als u een tak 23-verzekering afsluit, dan duit u een begunstigde bij overlijden aan. Die krijgt het rekeningtegoed als u overlijdt vóór de eindvervaldag van de polis. Maar er moeten successierechten betaald worden. Die kunt u wel via een aantal tools verlagen. Hoeveel successierechten? De verschuldigde successierechten hangen samen met het bedrag van het rekeningtegoed […]

Lees meer