Tag Archives | Testament

Ons erfrecht: vrijheid van de erflater vs. beschermde erfgenaam

Het erfrecht laat de erflater een zekere vrijheid. In het nieuwe erfrecht is het zelfs de bedoeling dat deze vrijheid enigszins uitgebreid wordt. Toch mag de erflater niet alles doen wat hij wenst. Bepaalde erfgenamen zijn inderdaad wettelijk beschermde (of reservataire) erfgenamen.  Dit wil zeggen dat ze door de wet recht hebben op een minimaal […]

Lees meer

Ons erfrecht: hoe wordt de erfenis verdeeld tussen de samenwonende partner en de familie?

We hebben gezien hoe de nalatenschap verdeeld wordt tussen de overlevende huwelijkspartner en de familie. Maar hoe zit het wanneer de partners niet getrouwd zijn, en slechts wettelijk of feitelijk samenwonend zijn? Ook hier doen zich verschillende situaties voor. Wettelijk samenwonend  De procedure voor het wettelijk samenwonen is eenvoudig: mensen zijn wettelijk samenwonend wanneer zij […]

Lees meer

Wat met successierechten bij een levensverzekering?

U kunt met een levensverzekering een mooi aanvullend pensioen opbouwen en het leven van uw nabestaanden financieel verlichten. Kunnen successierechten roet in het eten gooien? Een levensverzekering kan u een aantal waarborgen bieden. Zo kunt u kiezen voor een overlijdensdekking, een invaliditeitsdekking, een waarborg ‘premievrijstelling’ bij invaliditeit,… U kunt een levensverzekering ook gebruiken om een […]

Lees meer

Waarom een tak 23-verzekering interessant kan zijn voor nieuw samengestelde gezinnen en feitelijke samenwonenden …

De successierechten in het kader van nieuw samengestelde gezinnen of feitelijk samenwonende koppels kunnen soms erg hoog uitvallen. Het komt er dus op aan om binnen het huidige erfrecht op zoek te gaan naar interessante manieren om (een deel van) het vermogen door te geven. Hoe dat kan, leggen we u kort uit. Enkele voorbeelden […]

Lees meer

Kunt u een goed doel aanduiden als begunstigde in een levensverzekering?

Meer en meer mensen willen een gedeelte van hun nalatenschap aan een goed doel schenken. Dat kan via een duolegaat en een testament, maar ook via een levensverzekering. Wij leggen u uit hoe u dat kunt doen. Als u investeert in een levensverzekering (tak 21 of tak 23), dan moet u steeds een begunstigde aanduiden […]

Lees meer

Mijn gezinssituatie verandert. Waar moet ik aan denken voor lopende levensverzekeringen?

Wie een levensverzekering afsluit, staat er niet altijd bij stil: de levenssituatie van de verzekeringnemer kan in de loop van de jaren veranderen. De verandering in de gezinssituatie kan ook een invloed hebben op de begunstigde(n) van het contract. Nominatieve of generieke aanduiding van de begunstigde(n) Zoals we reeds zagen, zijn er verschillende manieren om […]

Lees meer

Wat betekent de begunstigingsclausule?

Wie een verzekering neemt, doet dit met de bedoeling dat iemand hiervan zou kunnen genieten. Bij een levensverzekering hoopt men natuurlijk zelf die persoon te zijn. Maar een levensverzekering is ook een overlijdensverzekering. En hoe zit het dan? Wie zal er dan van profiteren?  Het belang van de begunstigingsclausule wordt onmiddellijk duidelijk. Wat? De definitie […]

Lees meer

Wie is de begunstigde van een groepsverzekering bij overlijden?

Een groepsverzekering zorgt voor de opbouw van een aanvullend pensioenkapitaal, maar biedt meestal ook een overlijdensdekking. De vraag is evenwel wie daarvan de begunstigde is. Dit is niet zomaar een detail. Hieraan moet voldoende aandacht besteed worden om onaangename verrassingen te vermijden. De overlijdensdekking in een groepsverzekering kan meerdere vormen aannemen. Het kan gaan om […]

Lees meer

Wat met een groepsverzekering bij overlijden?

Een werknemer die via zijn werkgever een groepsverzekering heeft, mag bij zijn pensionering rekenen op een aanvullend pensioenkapitaal. Maar wat als de werknemer overlijdt vóór zijn groepsverzekering afloopt? Overlijdt een werknemer vóór de einddatum van de groepsverzekering, dan wordt het opgebouwde spaartegoed uitgekeerd (als dit in het contract voorzien is) aan de in de groepsverzekering […]

Lees meer

De Belg en zijn testament: het duolegaat

Het schenken aan een goed doel zit in de lift, maar hoe goed kennen onze landgenoten het duolegaat?  Ook dit aspect onderzocht de nationale enquête van 365ANALYTICS in opdracht van Delta Lloyd Life. Het duolegaat Op de vraag “Bent u vertrouwd met het duolegaat?” antwoordt niet minder dan 92 %: neen! Alleen wie zijn testament […]

Lees meer