Tag Archives | Uitkering

Kiest u als zelfstandige zonder vennootschap best voor een VAPZ, voor een POZ of voor beide?

Nu de Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ) eraan komt voor zelfstandigen die zonder vennootschap werken, klinkt luidop de vraag welk aanvullend pensioenvehikel de voorkeur van de zelfstandige moet krijgen: het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ), de POZ of een combinatie van beide? Het finale antwoord op deze vraag hangt af van de exacte verwachtingen van […]

Lees meer

De Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ): wat mag u verwachten?

Zelfstandigen zonder vennootschap kunnen binnenkort op een nieuwe manier voor een aanvullend pensioen sparen. De Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ) wordt dan immers een feit. Wij lichten alvast een tip van de sluier. De context Zelfstandigen doen er goed aan om zelf te sparen voor een aanvullend pensioen. Het gemiddelde wettelijk pensioen van een zelfstandige ligt […]

Lees meer

Wat zijn de gevolgen voor de werknemer bij langdurige arbeidsongeschiktheid?

Bent u werknemer en wordt u door een ongeval of ziekte arbeidsongeschikt? Wat zijn dan de precieze gevolgen? Wij zetten een en ander voor u op een rijtje. Wat moet u doen? Wanneer u door gezondheidsproblemen niet in staat bent om te werken, dan moet u zo snel mogelijk uw werkgever op de hoogte brengen […]

Lees meer

Zorgt een verzekering Gewaarborgd Inkomen ervoor dat ik de rekeningen en leningen kan blijven betalen?

Wanneer u arbeidsongeschikt wordt, dan vallen uw inkomsten fors terug. Als u een verzekering Gewaarborgd Inkomen afgesloten hebt, dan zal die u een rente uitkeren. Met die rente kunt u het inkomensverlies (gedeeltelijk) opvangen. Waarop moet u letten? Bent u zelfstandige? Weet dan dat u, als u arbeidsongeschikt bent, veel minder of helemaal geen inkomsten […]

Lees meer

Wat is een gewaarborgd inkomen voor zelfstandige? (2)

Een verzekering gewaarborgd inkomen kan veel mensen, vooral zelfstandigen en vrije beroepen, een nuttige dekking bieden. Wij gaan nu dieper in op enkele andere aspecten hiervan. Doel Deze verzekering heeft tot doel het verlies aan beroepsinkomsten op te vangen bij een ongeval of een ziekte met een fysiologische en/of economische invaliditeit als gevolg. Het gewenste […]

Lees meer

Wat is een gewaarborgd inkomen voor zelfstandige? (1)

We zagen reeds welke de situatie is van een zelfstandige die arbeidsongeschikt of ziek wordt en op welke uitkeringen hij/zij mag rekenen. De wettelijke uitkeringen Kort samengevat kunnen we drie periodes onderscheiden. Voor een ziekte van korte duur (de eerste maand) ontvangt de zelfstandige niets. Vanaf de tweede maand krijgt hij/zij een forfaitaire arbeidsongeschiktheidsuitkering, de […]

Lees meer

Wanneer volgt een uitbetaling of uitkering van VAPZ?

Spaart u voor een aanvullend pensioen via een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, dan vraagt u zich misschien af wanneer u uw spaartegoed uitgekeerd zult krijgen. Wij zetten de verschillende mogelijkheden voor u op een rijtje. Op de einddatum van het contract Dit is fiscaal de meest voordelige situatie als de einddatum van uw contract […]

Lees meer

Als zelfstandige arbeidsongeschikt of ziek worden, wat nu? (1)

Wanneer iemand als loontrekkende (bediende of ambtenaar) ziek of arbeidsongeschikt wordt, dan hoeft hij/zij zich minder zorgen te maken dan een zelfstandige, omdat hij/zij beter beschermd is. De werkgever betaalt het salaris verder uit gedurende de eerste maand, en vanaf de 31ste dag betaalt de ziekteverzekering 60 % van het brutosalaris (met een maximum van […]

Lees meer

Wat met een groepsverzekering bij overlijden?

Een werknemer die via zijn werkgever een groepsverzekering heeft, mag bij zijn pensionering rekenen op een aanvullend pensioenkapitaal. Maar wat als de werknemer overlijdt vóór zijn groepsverzekering afloopt? Overlijdt een werknemer vóór de einddatum van de groepsverzekering, dan wordt het opgebouwde spaartegoed uitgekeerd (als dit in het contract voorzien is) aan de in de groepsverzekering […]

Lees meer

Is een groepsverzekering volgens kapitaal of rente?

Als uw groepsverzekering haar eindvervaldag nadert, dan doet u er goed aan om na te denken over de vraag wat u met het geld zult doen. U kunt kiezen voor een uitkering onder de vorm van een kapitaal of van een rente. Beide hebben voor- en nadelen.Voorwaarde is wel dat dit voorzien is in het […]

Lees meer