Tag Archives | Wettelijk pensioen

Hoeveel houdt u netto over van uw wettelijk pensioen?

Uw netto pensioen is niet uw bruto pensioen. Daarom is het goed om even stil te staan bij de verschillende afhoudingen en enkele manieren om uw (verwacht) pensioen te berekenen. De bedragen hieronder zijn geldig in 2018. Er zijn drie soorten afhoudingen van uw bruto pensioen: De bijdrage voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (ZIV-bijdrage)  Deze bedraagt […]

Lees meer

Mypension.be is nu volledig operationeel!

Kapitale vragen heeft van in het begin veel aandacht besteed aan de website MyPension.be, die in 2010 opgericht werd door de Rijksdienst voor Pensioenen.Sindsdien hebben wij de aanpassingen, aanvullingen en verbeteringen van deze nuttige website van nabij gevolgd.  Vanaf nu kan je er ook informatie vinden over het aanvullend pensioen. Hoog tijd voor een update. […]

Lees meer

Elk zijn eigen pensioen… of een gezinspensioen?

Wat is een gezinspensioen? En wie kan daarop aanspraak maken? In welk geval?  Dit gaan we nu bekijken. Alleenstaandenpensioen of gezinspensioen Alleenstaanden en feitelijk of wettelijk samenwonenden worden voor het pensioen als alleenstaanden beschouwd en hebben alleen recht op het alleenstaandenpensioen. Dit wordt berekend op basis van de eigen carrière van elk. Samenwonenden hebben, wanneer […]

Lees meer

Tijdskrediet: welke zijn de laatste wijzigingen?

Het concept van “loopbaanonderbreking” – in de ruime zin en voor iedereen – dateert van midden de jaren ’80. Eind 2001 kwam er een hervorming en werd het begrip tijdskrediet ingevoerd. Dit is het systeem dat de werknemers uit de privésector de mogelijkheid biedt om hun arbeidsprestaties voor een bepaalde tijd volledig of gedeeltelijk te […]

Lees meer

Ik ga deeltijds werken! Welke invloed op mijn pensioen?

Lang niet iedereen die “werkt”, werkt ook voltijds. Een belangrijk deel van de actieve bevolking werkt deeltijds. Deeltijds werken kan een keuze zijn, het kan ook een manier zijn om aan een volledige werkloosheid te ontsnappen. Welke invloed heeft deeltijds werken op het pensioen?   Invloed op je wettelijk pensioen Wie deeltijds begint te werken […]

Lees meer

Ik werk bij de overheid en neem een loopbaanonderbreking-eindeloopbaan! Welke invloed op mijn pensioen?

Ambtenaren die het einde van hun carrière naderen, kunnen het ook rustiger aan doen. Dankzij het stelsel van “loopbaanonderbreking-eindeloopbaan”, kunnen zij hun prestaties verminderen in opeenvolgende periodes van minstens 3 maanden, en dit tot aan het pensioen. Er bestaat de mogelijkheid om de werkduur te verminderen met een vijfde, een vierde, een derde of een […]

Lees meer

Ik kies voor een landingsbaan! Welke invloed op mijn pensioen?

Er bestaan verschillende soorten tijdskrediet. Het eindeloopbaantijdskrediet – vaak korter uitgedrukt met de term landingsbaan – is een bijzondere vorm van tijdskrediet die zich richt tot de bedienden en arbeiders tewerkgesteld bij een werkgever van de privésector aan het einde van hun loopbaan. Het is immers duidelijk dat onze landgenoten langer aan het werk zullen […]

Lees meer

Ik werk bij de overheid en neem loopbaanonderbreking! Welke invloed op mijn pensioen?

Loopbaanonderbreking is de maatregel waardoor statutaire ambtenaren en contractuele personeelsleden van de overheid hun beroepsactiviteit volledig kunnen onderbreken of gedeeltelijk kunnen verminderen. Meestal hebben ze dan recht op een uitkering.  Maar welke invloed heeft zo’n loopbaanonderbreking op je pensioen?   Invloed op je wettelijk pensioen Voor werknemers bij de overheid wordt de loopbaanonderbreking gelijkgesteld met […]

Lees meer

Ik ben werknemer in de privésector en neem tijdskrediet! Welke invloed op mijn pensioen?

Even ter herinnering: tijdskrediet is voor de werknemers uit de privésector het systeem dat overeenkomt met de loopbaanonderbreking bij de ambtenaren. Hierdoor krijgen ze de mogelijkheid om hun arbeidsprestaties tijdelijk volledig of gedeeltelijk (halftijds of met één vijfde) te onderbreken met de garantie om daarna weer voltijds aan de slag te kunnen. Hoewel er op […]

Lees meer

Langdurig ziek! Welke invloed op je pensioen?

Je valt ziek, ja, je blijft zelfs lang ziek. Welke invloed heeft dit op je pensioen? Invloed op je wettelijk pensioen Langdurig ziek worden is natuurlijk op zich al een beproeving. Voor één ding hoef je je in dat geval echter geen zorgen te maken: je pensioen. Inderdaad, periodes van langdurige arbeidsongeschiktheid (d.i. de overkoepelende […]

Lees meer