Artikels | Fiscaal & juridisch RSS

Hoe wordt de rendementsgarantie in groepsverzekeringen berekend?

Op werkgevers die voor hun personeel een groepsverzekering onderschrijven, rust een rendementsgarantie. Maar hoeveel bedraagt die precies en waarop is die van toepassing: op de premies of ook op de reserves? De rendementsgarantie houdt in dat de aangeslotenen bij een groepsverzekering recht hebben op een bepaald minimumrendement. In het verleden bedroeg de rendementsgarantie 3,25% op […]

Lees meer

Binnen een groepsverzekering overstappen van tak 21 naar tak 23?

Een groepsverzekering kan u een aanvullend pensioen opleveren. Daartoe worden de premies geïnvesteerd tegen een gewaarborgd rendement (tak 21) of in onderliggende fondsen (tak 23). Kan de werkgever beslissen om binnen de groepsverzekering te switchen van tak 21 naar tak 23 ? of omgekeerd? Ja, dat is mogelijk binnen een ondernemingsplan. Maar welke procedure moet dan […]

Lees meer

Welke impact heeft de arbeidsongeschiktheid van een aangeslotene op zijn pensioentoezegging?

U bent werknemer en hebt via uw werkgever een groepsverzekering. Plots wordt u voor lange tijd arbeidsongeschikt. Wat gebeurt er met uw groepsverzekering? Wettelijk is uw werkgever niet verplicht om de premies voor uw groepsverzekering te blijven betalen als u langdurig arbeidsongeschikt bent. De voorwaarden van de groepsverzekering, zeg maar de kleine lettertjes, zullen de […]

Lees meer

Wat zijn de gevolgen voor de werknemer bij langdurige arbeidsongeschiktheid?

Bent u werknemer en wordt u door een ongeval of ziekte arbeidsongeschikt? Wat zijn dan de precieze gevolgen? Wij zetten een en ander voor u op een rijtje. Wat moet u doen? Wanneer u door gezondheidsproblemen niet in staat bent om te werken, dan moet u zo snel mogelijk uw werkgever op de hoogte brengen […]

Lees meer

Hoeveel fictieve rente moet je aangeven op een groepsverzekering?

Wie een groepsverzekering geniet via zijn of haar werkgever, kan bij de uitkering ervan kiezen voor een eenmalig kapitaal of een maandelijkse rente. Beide formules hebben voor- en nadelen. Wie kiest voor een rente-uitkering, moet jaarlijks een fictieve rente aangeven. Een groepsverzekering voorziet in een pensioenkapitaal. Dat wordt uitgekeerd als de werknemer op de eindvervaldag […]

Lees meer

Is er minimum- en maximumbijdrage bij groepsverzekeringen?

Via een groepsverzekering kan uw bedrijf een aanvullend pensioen opbouwen voor uw werknemers. Het pensioenplan kan gelden voor alle personeelsleden, maar ook voor bepaalde categorieën van werknemers. De werkgever kan de premies volledig zelf betalen, maar kan ook de werknemers een deel laten financieren. Is er op dat vlak een verplichte minimumpremie? En zijn er […]

Lees meer

Hoe wordt solvency II toegepast op groepsverzekeringen?

Eén van de meestgebruikte termen in verzekeringskringen is Sovency II. Deze Europese richtlijn heeft dan ook een enorme impact op de verzekeringssector. Wat die impact precies is en of er ook een invloed is op groepsverzekeringen, leggen we u uit. Solvency II is een Europese richtlijn die voortbouwt op Solvency I (1973). Een aantal elementen […]

Lees meer

Split salary: wat met groepsverzekering als expat in buitenland

Om bepaalde kader- of directieleden of expats te verlonen, maken multinationals soms gebruik van split-salary-toepassingen. Concreet betekent dit dat het loon van de werknemer vanuit verschillende landen betaald wordt. Maar wat met de groepsverzekering? Geldt de 80%-regel dan nog? En wat als het gaat om expats die voltijds in het buitenland werken en enkel daar […]

Lees meer

Wat betekent de Wyninckx-bijdrage voor groepsverzekeringen?

Twee Programmawetten in 2012 wijzigden een en ander in de fiscaliteit van aanvullende pensioenen. Een belangrijke maatregel was de invoering van de zgn. Wyninckx-bijdrage. Wat houdt dit precies in? Jos Wyninckx was minister van Pensioenen van 1977 tot 1979. De bijdrage die zijn naam kreeg, is een bijkomende socialezekerheidsbijdrage op hoge premies voor de opbouw […]

Lees meer

Wat is de procedure bij invoering of wijziging van pensioenplan?

De Wet betreffende de Aanvullende Pensioenen voorziet in een aantal procedures die gevolgd moeten worden bij de invoering of wijziging van een pensioenplan. Een eerste belangrijke vraag die gesteld moet worden is wie over de beslissingsbevoegdheid beschikt. Bij een sectorplan beslissen de sociale partners over de invoering en wijzigingen via een cao. Binnen een onderneming […]

Lees meer