Artikels | Brugpensioen RSS

Mag u bijverdienen als u met brug- of vervroegd pensioen gaat?

Wie met brugpensioen is, alias een werkloze met bedrijfstoeslag (SWT), kan sinds 2015 geen nevenactiviteit meer aanvatten tijdens zijn werkloosheid, tenzij: wanneer u niet bent ontslagen in het kader van een erkenning van uw bedrijf als zijnde in moeilijkheden of herstructurering: als u bent ontslagen vóór 01.01.2015; indien u weliswaar na 31.12.2014 bent ontslagen, maar […]

Lees meer

Mypension.be is nu volledig operationeel!

Kapitale vragen heeft van in het begin veel aandacht besteed aan de website MyPension.be, die in 2010 opgericht werd door de Rijksdienst voor Pensioenen.Sindsdien hebben wij de aanpassingen, aanvullingen en verbeteringen van deze nuttige website van nabij gevolgd.  Vanaf nu kan je er ook informatie vinden over het aanvullend pensioen. Hoog tijd voor een update. […]

Lees meer

Brugpensioen! Welke invloed op je pensioen?

Je wordt op SWT gestuurd. Welke invloed heeft dit op je pensioen? SWT staat voor “stelsel van werkloosheid met een bedrijfstoeslag”, wat sinds 1 januari 2012 de nieuwe naam is van het vroegere brugpensioen. Invloed op je wettelijk pensioen Het brugpensioen werd aan het begin van de jaren ’70 ingericht om de werkloosheid op te […]

Lees meer

Wat houdt de pensioenhervorming precies in?

Het federale regeerakkoord voorziet in een nieuwe pensioenhervorming. Wij lichten alvast enkele elementen toe. Wettelijke pensioenleeftijd De wettelijke pensioenleeftijd wordt in 2025 opgetrokken tot 66 jaar en in 2030 tot 67 jaar. Vervroegd pensioen De voorwaarden om vervroegd met pensioen te kunnen gaan, worden opnieuw verstrengd: De algemene regel is eenvoudig: vanaf 2030 kunt u […]

Lees meer

Resultaten Nationale Pensioenenquête 2013

De Belg verwacht een eindeloopbaanbeleid van werkgevers en overheid, maar 83% wil zelf niet inleveren op loon Vandaag heeft Delta Lloyd Life de resultaten bekend gemaakt van haar jaarlijkse Nationale Pensioenenquête. Uit de peiling van de pensioenverzekeraar blijkt dat de Belg het steeds minder ziet zitten om te werken tot de wettelijke pensioenleeftijd van 65 […]

Lees meer

Wanneer moet ik mijn pensioen aanvragen?

Het is een vraag die iedereen zich wel kan stellen: wanneer moet men zijn pensioen aanvragen? Het antwoord wordt bepaald door het tijdstip waarop men met pensioen wenst te gaan. De stappen die u moet ondernemen hangen echter af van uw statuut: ambtenaar, werknemer, zelfstandige… Zoals u weet, is er een pensioenhervorming aan de gang […]

Lees meer

Wat verandert er op 1 januari 2013 op het gebied van de pensioenen?

Ook op het gebied van de pensioenen voorziet het jaar 2013 ingrijpende veranderingen. En het is hierbij zeker niet gedaan. Er komt een aanpassing van de voorwaarden voor vervroegd pensioen. De leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voor het vervroegd pensioen worden gradueel opgetrokken. De toegangsleeftijd voor vervroegd pensioen wordt stapsgewijs verhoogd om in 2016 op 62 jaar […]

Lees meer

Hoeveel mag u bijverdienen na pensioen?

De overheid wil de Belg langer aan het werk houden om de kosten voor de vergrijzing beter te kunnen opvangen. Wie dat wenst, kan ook na zijn wettelijke pensionering aan de slag blijven. Maar dan moet u wel opletten. Niet alleen is er in bepaalde gevallen een aangifteplicht, verder is het ook van belang dat […]

Lees meer

Hoe moet u uw vervroegd pensioen aanvragen?

U wil met vervroegd pensioen gaan. Moet u zelf uw pensioenaanvraag indienen? En zo ja, wanneer en bij welke instantie? We zetten het voor u op een rijtje. Opgelet, de regeling verschilt naargelang het statuut dat u bekleedt. Werknemers met een hoofdverblijfplaats in België die de wettelijke pensioenleeftijd naderen, hoeven zelf geen pensioenaanvraag in te […]

Lees meer

Wat is ‘halftijds’ brugpensioen?

In het verleden was het voor werknemers mogelijk, als aan een aantal voorwaarden voldaan was, om met ‘halftijds brugpensioen’ te gaan. Dat hield in dat de werknemer halftijds ging werken en bovenop zijn loon een werkloosheidsuitkering en een aanvullende vergoeding van zijn werkgever kreeg. Eén van de voorwaarden was dat de werknemer minstens 55 jaar […]

Lees meer