Artikels | Algemeen RSS

Mypension.be is nu volledig operationeel!

Kapitale vragen heeft van in het begin veel aandacht besteed aan de website MyPension.be, die in 2010 opgericht werd door de Rijksdienst voor Pensioenen.Sindsdien hebben wij de aanpassingen, aanvullingen en verbeteringen van deze nuttige website van nabij gevolgd.  Vanaf nu kan je er ook informatie vinden over het aanvullend pensioen. Hoog tijd voor een update. […]

Lees meer

Ik werk als grenswerknemer in Nederland, Frankrijk of Luxemburg. Krijg ik dan een Belgisch of een Nederlands/Frans/Luxemburgs pensioen?

We zagen dat vele van onze landgenoten hun Belgisch pensioen in het buitenland genieten. Maar ook het omgekeerde bestaat. Deze landgenoten wonen bij ons, maar ontvangen een pensioen uit het buitenland. In de meeste gevallen gaat het om wat men vroeger “grensarbeiders” noemde, al zijn het lang niet allemaal arbeiders. De term “grenswerknemer” lijkt dus […]

Lees meer

Ik woon in het buitenland en wil er van mijn oude dag genieten. Hoe zit het dan met mijn pensioen?

Vele landgenoten willen van hun pensioen in het buitenland genieten. Sommigen vertrekken naar het buitenland na hun pensioen. We zagen reeds hoe het zit met hun situatie. Nu gaan we zien hoe het zit voor wie reeds in het buitenland verblijft en dan zijn pensioen aanvraagt. Je woont al in het buitenland op het ogenblik […]

Lees meer

Ik ben met pensioen en wil in het buitenland van mijn oude dag genieten. Hoe zit het dan met mijn pensioen?

Velen van onze gepensioneerde medeburgers zouden graag in het buitenland hun pensioen willen genieten. Zij hebben genoeg van het miezerig weer van bij ons! Enkele decennia geleden was dit nog ondenkbaar. Nu verblijven meer dan 40.000 van onze gepensioneerde landgenoten permanent in het buitenland. En elk jaar vertrekken nog meer Belgische pensioengerechtigden naar het buitenland! […]

Lees meer

Ik ben met pensioen en mijn partner overlijdt: wat gebeurt er met mijn pensioen ?

Op welk overlevingspensioen of overgangsuitkering een nog actieve weduwe/weduwnaar recht kan hebben bij het overlijden van haar/zijn partner kunt u hier lezen. Maar hoe zit het nu indien de persoon reeds gepensioneerd is ? Hier bestaan twee mogelijkheden. Elk zijn pensioen In het eerste geval genieten beide partners een eigen pensioen, een pensioen aan het […]

Lees meer

Ik werk nog en mijn partner overlijdt: heb ik recht op een pensioen?

Wij hebben nu de meeste gevallen in verband met het pensioen onderzocht. Er blijven wel toch nog enkele andere situaties, zoals het overlijden van de partner. Wat gebeurt er in zulk geval? Heb ik dan recht op een pensioen? Heeft de weduwe/weduwnaar recht op een pensioen van de overleden partner?  De langstlevende partner kan inderdaad […]

Lees meer

Ik heb (bijna) nooit gewerkt, maar nu gaan we scheiden… Welke invloed op mijn pensioen?

We zagen reeds welke invloed een scheiding heeft op het pensioen van iemand die gewerkt heeft. Nu gaan we het probleem bekijken vanuit het oogpunt van de partner van de werkende persoon. Hoe zit het met het pensioen van deze partner, in veel gevallen de thuisblijvende echtgenote die geen beroepscarrière heeft? Laten we de volgende […]

Lees meer

Ik ga scheiden… Welke invloed op mijn pensioen… of op dat van mijn ex-partner?

We zagen dat het huwelijk een invloed heeft/kan hebben op het pensioen. Het is dus logisch dat ook een scheiding een invloed heeft. Hoe zit dat juist?  Scheiding = alleenstaandenpensioen Wie getrouwd is, kan een pensioen genieten berekend aan het tarief voor alleenstaanden of aan het gezinstarief, wat het voordeligst is. Door de scheiding wordt […]

Lees meer

Elk zijn eigen pensioen… of een gezinspensioen?

Wat is een gezinspensioen? En wie kan daarop aanspraak maken? In welk geval?  Dit gaan we nu bekijken. Alleenstaandenpensioen of gezinspensioen Alleenstaanden en feitelijk of wettelijk samenwonenden worden voor het pensioen als alleenstaanden beschouwd en hebben alleen recht op het alleenstaandenpensioen. Dit wordt berekend op basis van de eigen carrière van elk. Samenwonenden hebben, wanneer […]

Lees meer

Ik werk bij de overheid en neem loopbaanonderbreking! Welke invloed op mijn pensioen?

Loopbaanonderbreking is de maatregel waardoor statutaire ambtenaren en contractuele personeelsleden van de overheid hun beroepsactiviteit volledig kunnen onderbreken of gedeeltelijk kunnen verminderen. Meestal hebben ze dan recht op een uitkering.  Maar welke invloed heeft zo’n loopbaanonderbreking op je pensioen?   Invloed op je wettelijk pensioen Voor werknemers bij de overheid wordt de loopbaanonderbreking gelijkgesteld met […]

Lees meer