Artikels | Fiscaal RSS

Levert een schuldsaldoverzekering u een fiscaal voordeel op in Vlaanderen?

Een schuldsaldoverzekering kan u een fiscale bonus opleveren in Vlaanderen, maar dat is niet altijd het geval. We zetten een en ander voor u op een rijtje. Voorwaarden Opdat uw schuldsaldoverzekering u een fiscaal voordeel kan bieden in het kader van de geïntegreerde woonbonus, moeten volgende voorwaarden vervuld zijn: Het gaat om een individuele levensverzekering, […]

Lees meer

Levert een schuldsaldoverzekering een fiscaal voordeel op in Wallonië of Brussel?

Een schuldsaldoverzekering kan u een fiscale bonus opleveren in Wallonië, maar niet langer in Brussel. We zetten een en ander voor u op een rijtje. Brussel Leningen afgesloten in 2015 en 2016 Hiervoor kan uw schuldsaldoverzekering een fiscaal voordeel opleveren van 45% in het kader van de woonbonus (enige en eigen woning). Uw fiscale ruimte […]

Lees meer

Een woonkrediet voor uw eigen woning in Brussel: welk fiscaal voordeel geniet u?

Uw woning in Brussel kan u fiscaal voordeel opleveren. Hoeveel dit bedraagt, hangt af van de vraag wanneer u precies uw lening onderschreven heeft. Lening onderschreven in 2017 Er is geen woonbonus meer. Die is vervangen door een verhoogde vrijstelling van registratierechten (tot een bedrag van 175.000 euro). Lening onderschreven in 2015 en 2016 U […]

Lees meer

Een woonkrediet voor uw eigen woning in Wallonië: welk fiscaal voordeel geniet u?

Binnenkort is het tijd om uw belastingaangifte in te dienen. Mogelijk moet u ook uw woonkrediet invullen, maar hoeveel fiscaal voordeel levert u dit op in Wallonië? Lening onderschreven sinds 2016 In dat geval grijpt u naast de woonbonus. Die is afgeschaft en vervangen door de zgn. chèque habitat. Wie een netto belastbaar inkomen heeft […]

Lees meer

Een woonkrediet voor uw eigen woning in Vlaanderen: welk fiscaal voordeel geniet u?

Een belastingaangifte invullen is niet altijd een sinecure, zeker niet als het gaat over uw woonkrediet. Een hypotheeklening voor uw eigen woning kan u een mooi fiscaal voordeel opleveren, maar hoeveel bedraagt dit precies? Wel, alles hangt af van de vraag wanneer u precies uw lening onderschreven heeft. Lening onderschreven vanaf 2016 In dit geval […]

Lees meer

Wat met de belastingen op uw tweede verblijf?

De Belg en zijn baksteen … Heel wat Belgen investeren niet enkel in een eigen woning, maar vaak ook in een tweede, derde of zelfs vierde verblijf. Zo kochten meer dan 3.000 Belgen vorig jaar een tweede verblijf in Spanje. Maar ook de Belgische kust is een trekpleister voor vakantiehuizen of –appartementen.  Wat betaalt u […]

Lees meer

Wooncheque vervangt woonbonus in Wallonië

De Waalse regering heeft in het kader van haar hervormingen de beslissing genomen om de woonbonus af te schaffen. Vanaf 1 januari 2016 wordt deze woonbonus vervangen door een wooncheque. Een en ander is het gevolg van de nieuwe bevoegdheden die de gewesten door de zesde staatshervorming gekregen hebben. Dit kadert in een politiek die […]

Lees meer

Hoe schenk je een onroerend goed?

Een patrimoniumvennootschap is een handig instrument om de schenking van een onroerend goed mogelijk te maken. Maar hoe gaat dat precies in zijn werk? MINDER BELASTINGEN Een patrimoniumvennootschap kan nagenoeg onbeperkt financieringskosten en kosten van een onroerend goed – brandverzekering, onroerende voorheffing, registratierechten, … – aftrekken van haar inkomsten. Het verhuren van een onroerend goed […]

Lees meer

Wat is een patrimoniumvennootschap?

WAT IS HET? Een patrimoniumvennootschap is een vennootschap die tot doel heeft om roerend en onroerend vermogen te beheren. Ze biedt over het algemeen meer aantrekkelijke fiscale voordelen dan deze waarover particulieren beschikken. Er bestaat geen specifieke vennootschapsvorm voor een patrimoniumvennootschap. Ze kan elke bestaande vennootschapsvorm aannemen. Vaak wordt gekozen voor een naamloze vennootschap (nv) […]

Lees meer

Blijft de oude woonbonus geldig bij een herfinanciering?

Sinds 1 januari 2015 is de woonbonus op een andere leest geschoeid. De gewesten zijn nu verantwoordelijk hiervoor, wat meebrengt dat de regelingen in Vlaanderen, Wallonië en Brussel niet dezelfde zijn. Voor herfinancieringen verandert er evenwel niks. Het systeem van vóór 2015 blijft behouden. Dit zijn de regelingen die vanaf 2015 van toepassing zijn. Deze […]

Lees meer