Artikels | Zelfstandigen RSS

Wat kiest u best: een VAPZ of een IPT?

Een zelfstandige ondernemer die met een vennootschap werkt, kan een VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen) of een IPT (Individuele Pensioentoezegging) onderschrijven om een aanvullend pensioen op te bouwen. Beide oplossingen hebben specifieke voordelen. Maar wat onderschrijft u best? Wie betaalt de premies? Een VAPZ wordt betaald met persoonlijke bijdragen. Met andere woorden, als zelfstandige […]

Lees meer

Ik ben meewerkende echtgenote en ga scheiden… Hoe zit het met mijn pensioen?

Zelfstandigen worden vaak geholpen door hun echtgenote. Deze heeft dan het statuut van meewerkende echtgenote. Maar wat gebeurt er wanneer zo’n huwelijk niet meer verder kan? Welke pensioenrechten heeft de gescheiden echtgenote? Het statuut van meewerkende echtgeno(o)t(e) De gehuwde of wettelijk samenwonende partner van een zelfstandige wordt als meewerkende echtgeno(o)t(e) beschouwd wanneer: die effectief minstens […]

Lees meer

Welke kosten zijn er bij een uitstap uit tak 23?

Aan een tak 23-verzekering kunnen instap- en beheerskosten verbonden zijn. Maar welke kosten betaalt u als u de polis stopzet, met andere woorden als u uitstapt? Uitstapkosten Beslist u om de polis stop te zetten, of een deel van uw belegging op te vragen, dan betaalt u uitstapkosten. Deze verschillen van maatschappij tot maatschappij. Doorgaans […]

Lees meer

Moet u een buitenlandse levensverzekering aangeven?

Dat u buitenlandse rekeningen moet aangeven, is genoegzaam bekend. Maar geldt dit ook voor buitenlandse levensverzekeringen? Ja en Neen! Neen Als u een individuele levensverzekering afgesloten hebt bij een verzekeraar in het buitenland, dan moet u deze niet aangeven bij het centraal aanspreekpunt van de Nationale Bank van België. Dat is wel het geval voor […]

Lees meer

Kunt u een goed doel aanduiden als begunstigde in een levensverzekering?

Meer en meer mensen willen een gedeelte van hun nalatenschap aan een goed doel schenken. Dat kan via een duolegaat en een testament, maar ook via een levensverzekering. Wij leggen u uit hoe u dat kunt doen. Als u investeert in een levensverzekering (tak 21 of tak 23), dan moet u steeds een begunstigde aanduiden […]

Lees meer

Wat houdt de beleggingsoptie ‘drip feed’ in?

Bij een tak 23-beleggingsverzekering hoort een bepaald risico. Via een gespreide premiebetaling kunt u dat risico al gevoelig beperken. Een variant hierop is de beleggingsoptie ‘drip feed’. Concreet kunt u op twee manier gespreid instappen in een tak 23-oplossing: U stort op regelmatige basis premies in uw tak 23-verzekering. U gebruikt de optie ‘drip feed’. […]

Lees meer

Wat houdt de beleggingsoptie ‘dynamische stop loss’ in?

Aan een tak 23-verzekering hangt steeds een bepaald risico vast. U kunt dit risico evenwel op heel wat manieren beperken. Bijvoorbeeld via de optie ‘dynamische stop loss’. Maar wat houdt dit precies in? Als u investeert in een tak 23-oplossing, dan hangt het rendement van uw belegging af van de resultaten van één of meer […]

Lees meer

Wat houdt de beleggingsoptie ‘beveiliging van de meerwaarden’ in?

Een beleggingsverzekering van het type tak 23 geeft u mogelijk uitzicht op een hoger rendement dan een tak 21-oplossing. Maar er is ook een zeker risico aan verbonden. De optie ‘beveiliging van de meerwaarden’, die sommige verzekeraars aanbieden, helpt u om dit risico te beperken. Als u belegt in tak 23, dan is het zeer […]

Lees meer

Wat houdt de beleggingsoptie ‘dynamisering van de winstdeelname’ in?

Als u een beleggingsverzekering onderschrijft, hebt u de keuze tussen een tak 21-product (met een gewaarborgd rendement en/of kapitaalsgarantie) of een tak 23-oplossing (waarvan het rendement afhangt van de resultaten van één of meerdere onderliggende beleggingsfondsen). U kunt beide ook combineren, bijvoorbeeld via de optie ‘dynamisering van de winstdeelname’. Als u een beleggingsverzekering van het […]

Lees meer

Wat verstaat men onder ‘switchen naar andere fondsen binnen zelfde contract’?

Soms leest u in een informatiefiche over een tak 23-verzekering dat ‘switchen’ tussen fondsen mogelijk is. Wat wordt daarmee precies bedoeld? De premies die u stort in een tak 23-verzekering, wordt grotendeels belegd in één of meerdere onderliggende beleggingsfondsen. U kunt kiezen in hoeveel fondsen u wilt beleggen, alsook in welke fondsen. U bepaalt ook […]

Lees meer